ANLb: voor collectieven

Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

Als agrarische collectief vraagt u de subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) aan bij uw provincie. Dit heet een gebiedsaanvraag. Heeft uw collectief zo’n aanvraag ingediend? We zetten voor u een aantal zaken op een rij waarmee u rekening moet houden.

Uitbetaling ANLb 2023

De uitbetaling van de ANLb 2023 is dit jaar later dan gepland, dit komt door de huidige afhandeling van het eerste jaar van de het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Wat betekent dit voor u

We streven er naar om zo snel mogelijk uit te betalen. Heeft u de betalingsbrief ontvangen? Dan vindt de uitbetaling binnen 2 weken plaats.

Laatste aanpassingen op deze pagina

4 maart 2024: We hebben de tabel 'Overzicht jaarlijkse activiteiten' bijgewerkt.

Wat doet u bij uw provincie?

Heeft u vragen over het indienen of over de status van uw subsidieaanvraag? Dan neemt u contact op met uw provincie. Zij kunnen u hierbij verder helpen. Heeft uw provincie de gebiedsaanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u de ANLb-subsidie 6 jaar lang. 

Wat geeft u aan ons door?

Als collectief bent u verplicht om ieder jaar een aantal activiteiten uit te voeren. En om informatie hierover aan ons door te geven. Dit gaat om: 

  • het opstellen van een plan over hoe u het jaarlijkse beheer gaat uitvoeren;
  • de verantwoording over het lopende jaar;
  • het doorgeven van wijzigingen in het beheer;
  • het melden van een uitgevoerde beheeractiviteit van uw deelnemer(s).

De informatie geeft u aan ons door via de SCAN-GIS-applicatie van BoerenNatuur

Jaarlijks beheer

U maakt elk jaar een plan voor het beheer voor de periode van 1 januari tot en met 31 december. Dit doet u voor ieder perceel van uw collectief. Heeft u vragen over het beheerplan? Stel deze dan aan uw provincie. Het plan stuurt u vóór 15 december naar ons op.

Doorgeven verantwoording

U geeft voor uw collectief elk jaar vóór 1 oktober van het lopende jaar de verantwoording aan ons door. Daarin staat welke beheeractiviteiten op de percelen zijn gedaan. 

Wijzigingen in het beheer

Verandert er iets in het beheer van één van uw deelnemers? Dan geeft u de verandering aan ons door. De deelnemers overleggen zelf met het collectief wat zij willen veranderen. Laat de verandering op tijd aan ons laat weten. Anders moeten wij u misschien korten op deze beheeractiviteit.

Uitgevoerde beheeractiviteiten melden

Heeft een deelnemer een beheeractiviteit uitgevoerd die moet worden gemeld? Geef de melding dan zo snel mogelijk aan ons door. 

Overmacht melden

Kan een deelnemer zich niet meer houden aan de voorwaarden van één of meer beheeractiviteiten? En komt dit door een bijzondere situatie? Bijvoorbeeld door droogte of langdurige neerslag? Dan mag het collectief een beroep doen op overmacht.

Dit geldt echt alleen in een bijzondere situatie. Heeft een deelnemer bijvoorbeeld grasgemaaid terwijl dit niet mag? Dan geldt dit niet als overmacht. 

Hoe meld ik overmacht?

Uw collectief meldt de overmacht aan ons. Dit kan met een e-mail naar de ANLb-helpdesk. Meld de overmacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 15 werkdagen. In de e-mail staan:

  • de situatie;
  • het sector ID (het perceelnummer in SCAN-GIS);
  • de beheeractiviteiten.

Wij beoordelen de melding en laten uw collectief weten of wij deze wel of niet goedkeuren. 

Alles in één overzicht: wie geeft wat door?

In de tabel hieronder ziet u wat uw collectief of de deelnemers van uw collectief elk jaar aan wie moet doorgeven.  

Overzicht jaarlijkse activiteiten
Periode Activiteit Wie Waar
Vóór 1 januari Gebiedsaanvraag doen Collectieven Bij de provincie
Vóór 15 december Jaarlijks beheer doorgeven* Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 maart Landschapsbeheer doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 juni (Geometrische) wijzigingen doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 oktober Verantwoording doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Doorlopend Percelen bijwerken in Mijn percelen** Deelnemers Via Mijn percelen
Doorlopend Wijzigingen in beheeractiviteiten doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Doorlopend Beheeractiviteiten met meldplicht melden Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie

*Voor 15 december voorafgaande aan het beheerjaar. 
**De deelnemer zorgt ervoor dat u op de hoogte gebracht wordt van de veranderingen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?