ANLb: voor deelnemers collectieven

Gepubliceerd op:
9 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024

Neemt u deel aan een agrarisch collectief? Dan kunt u van uw collectief een vergoeding krijgen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Hierbij is het belangrijk dat u met een aantal zaken rekening houdt. Bijvoorbeeld aan wie u een wijziging in het ANLb-beheer doorgeeft.

Laatste aanpassingen op deze pagina

15 februari 2024: We hebben een nieuwe versie van het bestand Cumulatietabel ANLb-beheer x gewascodes toegevoegd. In het Excel-bestand zijn nieuwe gewassen toegevoegd aan een aantal ANLb-pakketten die kruiden en braak inzaai toestaan.

4 maart 2024: We hebben de tabel 'Overzicht jaarlijkse activiteiten' bijgewerkt.

Wat regelt u bij ons?

Registreer uw percelen

Voor het ANLb tekent u uw percelen in via Mijn percelen. Geef hierbij de feitelijke situatie van uw percelen op. De voorwaarden van landbouwareaal (landbouwgrond en landschapselementen) vindt u op Landbouwareaal GLB 2024 en Landschapselementen 2024.  

In Mijn percelen geeft u met een gewascode aan welk gewas u teelt. Deze code moet passen bij het gewas of landschapselement dat op het perceel aanwezig is. Hierover maakt u afspraken met uw collectief. Uw collectief geeft informatie over het beheer aan ons door. Wij controleren of het beheer gelijk is aan de ligging van uw percelen.

Werk uw percelen bij

Gaat u een ander gewas telen? Of heeft u een perceel met een contract voor het ANLb niet meer in gebruik? Geef de verandering dan zo snel mogelijk door. De verandering registreert u in Mijn percelen. Daar geeft u de gewascode op van het gewas dat u teelt. En past u de einddatum van het perceel aan dat u niet meer gebruikt. Daarnaast brengt u het collectief op de hoogte van uw verandering.  

Combinatie gewas- en pakketcode

Wilt u weten welke gewascodes u kunt gebruiken voor het beheer? Kijk dan in de tabel Gewas- en pakketcode (Excel). U vindt de tabel onderaan deze paragraaf. 

Wat regelt u bij uw collectief?

Vergoeding aanvragen

Heeft u een contract met een agrarisch collectief afgesloten? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor uw uitgevoerd ANLb-beheer van uw collectief. Op Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) leest u aan welke voorwaarden u zich moet houden.

Beheeractiviteit uitvoeren

Met uw collectief spreekt u af wat u doet voor een goede leefomgeving van dieren, water of klimaat. Ook spreekt u af op welk perceel u dit doet. Het kan zijn dat u op meerdere percelen beheer uitvoert met verschillende activiteiten. U zorgt bijvoorbeeld voor een kruidenrijke akkerrand op uw landbouwgrond met daarnaast een struweelrand. Of u heeft een plas-dras in combinatie met kruidenrijk grasland.

Uitgevoerde beheeractiviteiten melden

Een aantal beheeractiviteiten moet gemeld worden wanneer die zijn uitgevoerd. Het collectief laat u weten wanneer dat zo is. In dat geval geeft u aan uw collectief door wanneer het beheer is uitgevoerd. Het collectief geeft het weer door aan ons.

Wijzigingen in uw ANLb doorgeven 

Is het beheerjaar al begonnen? En verandert er iets in uw beheer? Een verandering is bijvoorbeeld dat u uw gras niet op tijd kunt maaien, omdat u broedende vogels op uw landbouwgrond heeft. Dan kunt u pas later maaien.

Geef veranderingen in uw beheer zo snel mogelijk door aan uw collectief. Neem altijd eerst contact op met uw collectief, voordat u begint met de beheeractiviteit. Het collectief zal aan u melden of de verandering is toegestaan. Is het collectief akkoord met de verandering? Dan geven zij de verandering in het beheer aan ons door. 

Kunnen eco-activiteit samengaan met ANLb-activiteiten?

Bepaalde eco-activiteiten kunnen samengaan, maar dit kan eventueel gevolgen hebben voor de waarde van uw eco-activiteiten. Lees meer over de samenhang tussen de eco-regeling en het ANLb.

Alles in één overzicht: wie geeft wat door?

In de tabel hieronder ziet u wat uw collectief of de deelnemers van uw collectief elk jaar aan wie moet doorgeven.  

Overzicht jaarlijkse activiteiten
Periode Activiteit Wie Waar
Vóór 1 januari Gebiedsaanvraag doen Collectieven Bij de provincie
Vóór 15 december Jaarlijks beheer doorgeven* Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 maart Landschapsbeheer doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 juni (Geometrische) wijzigingen doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 oktober Verantwoording doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Doorlopend Percelen bijwerken in Mijn percelen** Deelnemers Via Mijn percelen
Doorlopend Wijzigingen in beheeractiviteiten doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Doorlopend Beheeractiviteiten met meldplicht melden Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie

*Voor 15 december voorafgaande aan het beheerjaar. 
**U brengt het collectief op de hoogte van uw veranderingen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?