Handelsakkoorden en handelsbelemmeringen

Gepubliceerd op:
4 maart 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2023

Als u handelt met een land buiten de EU, kan het zijn dat de EU een handelsakkoord heeft afgesloten met dit land. In dit geval kunt u mogelijk profiteren van de voordelen die het handelsakkoord biedt, zoals bijvoorbeeld verlaagde of afgeschafte invoerrechten op producten.

Maar u kunt ook te maken krijgen met handelsbelemmeringen. Denk aan extra documentatievereisten of importverboden.

Handelsakkoorden: positief voor uw handel

In een handelsakkoord maken handelspartners onder andere afspraken over de handel in goederen, diensten en het doen van investeringen. Zulke akkoorden kunnen positief uitpakken voor uw handel. Bijvoorbeeld omdat u minder invoerrechten hoeft te betalen over producten of omdat u makkelijker diensten kunt aanbieden in een partnerland.

Wilt u meer weten over de afspraken die gemaakt worden in deze handelsakkoorden? De pagina 'Negotiations and agreements' van de Europese Commissie geeft daar meer informatie over.

Profiteren van handelsakkoorden in 5 stappen

Als ondernemer wilt u natuurlijk profiteren van de mogelijkheden die handelsakkoorden bieden. Zoals afschaffing of verlaging van invoerrechten op tal van producten of het makkelijker aanbieden van diensten in een partnerland.

Alleen: hoe doet u dat? Hieronder geven wij u in 5 stappen enkele handvatten:

Stap 1: controleer of er een handelsakkoord is

Kijk op de website van de Europese Commissie of er een handelsakkoord is met de landen waarmee u zakendoet. Let op: sommige akkoorden heeft de EU afgesloten met een handelsblok of met meerdere landen.

Stap 2: check of uw product voldoet aan de regels van oorsprong

In handelsakkoorden bepalen regels van oorsprong de 'economische nationaliteit' van een product. De verdragspartijen hebben deze regels afgesproken.

Wilt u van verlaagde of afgeschafte invoerrechten van een handelsakkoord gebruikmaken? Dan moet de oorsprong van het product 'EU' zijn, of die van het land waarmee de EU het handelsakkoord heeft afgesloten.

Deze regels staan in handelsakkoorden. Let op: oorsprongsregels verschillen doorgaans van handelsakkoord tot handelsakkoord.

Het bepalen van de oorsprong van een product kan vrij eenvoudig zijn als een product volledig in één land is verkregen. Dat is vaak het geval bij landbouwproducten. Het is lastiger als in het product grondstoffen en onderdelen zijn verwerkt die uit verschillende landen komen.

Wilt u weten of uw producten in aanmerking komen voor de verlaagde tarieven en wat de specifieke oorsprongsregels zijn? Zoek dan met behulp van de HS-code in de Access2Markets portal.

Stap 3: controleer welke bewijsstukken u mag gebruiken

De bewijsstukken kunnen van akkoord tot akkoord verschillen. Kijk bij de informatie over bewijsstukken bij handelsakkoorden welke bewijsstukken u mag gebruiken bij het handelsakkoord waar u van wilt profiteren. Bewijsstukken hebben een beperkte geldigheidsduur.

Stap 4: lees óók de kleine lettertjes

Bij de informatie over bewijsstukken bij handelsakkoorden vindt u links naar documenten voor de Douane over verschillende handelsakkoorden. Daarin staat of er aanvullende voorwaarden zijn, bijvoorbeeld over het vervoer van goederen.

Stap 5: voeg de bewijsstukken toe

Bij export: verzend uw order met de benodigde bewijsstukken. Bij import: maak bij de douaneaangifte gebruik van de bewijsstukken om te profiteren van verlaagde of afgeschafte invoerrechten.

Vragen?

Heeft u vragen over handelsakkoorden? Bijvoorbeeld over bewijsstukken die u moet overleggen in een land waarmee de EU een handelsakkoord heeft? Neem dan contact op met handelsakkoorden@minbuza.nl.

Handelsbelemmeringen: wat te doen?

Naast profijtelijke handelsmogelijkheden kunt u ook te maken krijgen met handelsbelemmeringen bij het zakendoen buiten de EU. Deze barrières kunnen negatief uitpakken voor de export van uw product.

Voorbeelden van handelsbelemmeringen zijn:

  • importbeperkingen of importverboden;
  • aanvullende eisen voor documentatie die een land stelt;
  • discriminatie bij openbare aanbestedingen.

Daarnaast kan een land maatregelen op het gebied van voedselveiligheid en plant- en diergezondheid instellen die ongerechtvaardigd en onnodig handelsbeperkend zijn.

Access2Markets: bron van informatie over handelsbelemmeringen

Wilt u weten of er handelsbelemmeringen zijn in de landen waarmee u handelt of wilt handelen? Kijk dan in de sectie handelsbelemmeringen van de Access2Markets van de Europese Commissie. Dit overzicht wordt voortdurend bijgewerkt.

Blijf op de hoogte: ECHO-nieuwsbrief

Ook handig om te doen: meld u aan voor de ECHO-nieuwsbrief voor nieuws over handelsdefensieve maatregelen van derde landen tegen de EU, EU-handelsakkoorden, en besprekingen over handelsbelemmeringen in Brussel.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u als Nederlands bedrijf oneerlijke concurrentie, protectionisme of handelsbelemmeringen wanneer u zaken doet buiten de EU? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

Handelsbelemmering binnen de EU? Dan naar SOLVIT

Het kan ook zijn dat u binnen de EU handelsbelemmeringen ervaart omdat de Europese regels niet correct worden nageleefd. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een overheidsinstantie zich niet houdt aan de regels met betrekking tot de interne markt. Dit kunt u melden bij SOLVIT.

Vragen over handelsakkoorden of handelsbelemmeringen? Onze adviseurs helpen u graag verder!

Bent u tevreden over deze pagina?