Missies voor vrouwelijke ondernemers uit ontwikkelingslanden

Gepubliceerd op:
28 april 2016
Laatst gecontroleerd op:
20 september 2021

Met speciale vrouwenmissies ondersteunt de Nederlandse overheid vrouwelijke ondernemers uit ontwikkelingsgebieden. Onderwerpen als talentontwikkeling, kennisopbouw, matchmaking en netwerkversterking staan daarbij centraal.

De missies bestaan meestal uit een opleiding in het eigen land en een bezoek aan Nederland. Uit reacties van deelneemsters blijkt dat deze aanpak werkt. Zo voelt een Palestijnse sieradenontwerpster zich op meerdere manieren geholpen. "Tijdens mijn bezoek aan winkels in Nederland heb ik gezien hoe je invloeden uit verschillende culturen op kunt nemen in het ontwerp van sieraden. Daarnaast heb ik contact gelegd met een bedrijf dat geïnteresseerd is in handgemaakte producten uit verschillende landen. Het zou kunnen dat ik met hen zaken ga doen."

Wat levert een missie op?

De deelnemende onderneemsters zijn actief op allerlei gebieden, van reisbureaus en motels tot zonweringen en koffie. Zij plukken op verschillende manieren de vruchten van het programma. De ene onderneemster vindt een mede-investeerder, de ander een klant, een derde ontdekt goedwerkende tweedehands machines. De deelneemsters vormen een netwerk op zich. Ze leren elkaar tijdens de trainingen en de missie goed kennen en houden daarna contact. Ze schuiven elkaar opdrachten toe en maken gebruik van elkaars kennis en netwerk.

Hoe ontstaat een vrouwenmissie?

In de afgelopen jaren vonden ongeveer 10 vrouwenmissies plaats. De deelneemsters kwamen onder meer uit de Palestijnse Gebieden en Oeganda. Een eerste landen-overstijgende missie is in gang gezet, voor onderneemsters uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het initiatief voor een vrouwenmissie komt meestal van de Nederlandse ambassades. Zij signaleren een plaatselijke behoefte en gaan er in overleg met de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) mee aan de slag.

De rol van RVO

RVO werkt mee aan de organisatie van de missies. Daarbij werkt ze samen met verschillende Nederlandse organisaties. Ook met private partijen, zoals Co-motion Consult. Yvette van Dok van Co-motion Consult ziet dat vrouwenmissies aanslaan. "Een onderneemster uit Harare met een afvalophaaldienst wil PET-flessen recyclen", geeft zij als voorbeeld. "Maar ze mist de mogelijkheid om te investeren. Nu is ze in gesprek met een Nederlands bedrijf, dat PET-flessen gebruikt als grondstof voor het maken van badkamertegels. Wellicht zien zij nu samen kans om de recycling in Zimbabwe van de grond te krijgen."

Steun aan vrouwelijke ondernemers

Vrouwelijke ondernemers vormen wereldwijd een enorm potentieel. Maar ze hebben het niet overal even gemakkelijk. De Nederlandse overheid steunt deze specifieke groep met allerlei activiteiten. Het doel (volgens RVO-adviseur Arie Bijl) is om vanuit Nederlandse expertise technische knowhow en kennis over ondernemerschap over te dragen op de deelneemsters aan de vrouwenmissies.

Vragen over handelsmissies?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?