Reisagenda ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op:
24 februari 2014
Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert handelsmissies in opdracht van de Rijksoverheid. Deze opdrachten komen voort uit de economische reisagenda van de Rijksoverheid. Hierin staan alle geplande en voorgenomen economische missies van de Rijksoverheid en de decentrale overheden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze reisagenda. De economische reisagenda is in nauwe afstemming met topsectoren/bedrijfsleven en de decentrale overheden tot stand gekomen, in het kader van het Internationaal Strategisch Overleg Nederland-ISO NL (het publiek-private orgaan voor internationaal ondernemen).

De reisagenda is voortdurend aan verandering onderhevig. Op de website Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over hoe de agenda is samengesteld. Ook vindt u daar de economische reisagenda. Vragen over de economische reisagenda kunt u stellen via reisagenda@minbuza.nl.

Een overzicht van de lopende uitgaande en inkomende handelsmissies die via RVO georganiseerd worden, vindt u in ons overzicht met handelsmissies.

Vragen over handelsmissies?

Bent u tevreden over deze pagina?