Health Deal Academy Het Dorp

Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2021
Gepubliceerd op:
3 februari 2017

Staatssecretatis Van Rijn tekende woensdag 25 januari 2017 een Health Deal in de langdurende zorg. Met deze Health Deal slaan publieke en private partijen de handen ineen, waardoor breed toepasbare, innovatieve én kostenbesparende zorginnovaties tot stand komen.

Mensen met een beperking hebben behoefte om zelf een zinvolle en passende daginvulling te organiseren. Ze willen daarbij minder afhankelijk zijn van zorg, maar lopen tegen belemmeringen aan. Zo zijn bijvoorbeeld werkplekken onvoldoende geschikt en hulpmiddelen duur.

Innovatieve producten toepassen

Mies Bouwman was samen met Claudia De Breij en de staatssecretaris in Het Dorp om te zien hoe mensen met een beperking gebruikmaken van nieuwe technologieën in de zorg. Claudia de Breij is het nieuwe gezicht van de vernieuwing van Het Dorp. De Breij gaat aandacht vragen voor de inzet van nieuwe technologieën waarmee mensen met een beperking meer grip op hun leven krijgen.

Met de Health Deal Academy Het Dorp gaan gebruikers, zorgverleners, financiers en overheden samenwerken om een goed functionerend ecosysteem met, voor en door gebruikers van langdurende zorg tot stand te brengen. Dit ecosysteem ontstaat door innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen en toe te passen en de kennis hierover bijeen te brengen.

Ondertekenaars

De Health Deal is ondertekend door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Vereniging Ieder(In), Vereniging Spierziekten Nederland, Stichting IKONE, Stichting Kind & Ziekenhuis, Stichting Siza, Stichting Sint Maartenskliniek, Gemeente Arnhem, Menzis NV, Aon Nederland CV, Asito BV, Dell BV, Deloitte Consulting BV, Doepel Strijkers BV, Ecovat Werk BV, Ed. Bijman Beheer BV, Focus Cura BV, GoOV BV, Hermkes Interieur BV, IQ Messenger BV, Koninklijke KPN BV, MedAngel BV, Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap NV, New Horizon BV, Philips Electronics Nederland BV, Root BV, SPIE Nederland BV, Thuisleefgids BV (U-vital), TinyBots BV, Stichting YellowRiders, Stichting Academy Het Dorp, Vrije Universiteit/Amsterdam Centre for Business Analytics, Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboudumc, Roessingh Research & Development BV, Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem (RijnIJssel), Stichting SBRCURnet, Stichting Society Impact, TNO, Technische Universiteit Eindhoven, Twente University, Stichting Vilans, Stichting Zuyd Hogeschool, ING Bank NV, Triodos Bank NV, Vereniging FME-CWM, Provincie Gelderland, Stichting Health Valley Netherlands, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

    Vragen over Health Deals?

    Neem contact met ons op

    Bent u tevreden over deze pagina?