Health deal eHealth tools voor kwetsbare jongeren

Laatst gecontroleerd op:
15 juli 2021
Gepubliceerd op:
13 juni 2018

Om het gebruik van innovatieve middelen onder kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te stimuleren, sluiten rijksoverheid, zorgaanbieder Pluryn en diverse ketenpartners de Health Deal eHealth tools voor kwetsbare jongeren.

Voor (kwetsbare) jongeren is de overgang van jeugd naar volwassenheid een moeilijke periode. Op het moment dat jongeren 18 jaar worden, verwacht de samenleving allerlei volwassen keuzes van hen, over wonen, opleiding, inkomen, werk, zorg en ondersteuning. eHealth-technologie kan helpen deze overgang voor deze jongeren makkelijker te maken.

Concreet doel

Pluryn nam het initiatief tot de realisatie van deze Health Deal in de regio Nijmegen. Kenmerkend voor een Health Deal is dat een maatschappelijk relevant probleem wordt herkend en op een creatieve, innovatieve manier wordt opgelost. Deze Health Deal heeft als concreet doel het ondersteunen van 18+-jongeren in de regio bij hun stap naar zelfstandigheid, door het opschalen en doorontwikkelen van bestaande innovatieve toepassingen.

Deelnemers

Verschillende (private) partijen zijn bij de Health Deal betrokken, zodat er vanuit uiteenlopende invalshoeken wordt meegedacht:

 • Koraal
 • Gemeente Nijmegen
 • Kristallis
 • Tarcisiusschool
 • Universiteit Twente
 • Vilans
 • Digital Health Center
 • Vraag app
 • Tinybots
 • Sensara
 • Quli
 • Talis
 • ROC Nijmegen
 • GGD Gelderland-Zuid
 • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
 • HAN

Health Deals

Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen.

Volledige tekst Health Deal

Vragen over Health Deals?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?