Health Deal I-JGZ: Gezonde jeugd door geïntegreerde toepassing digitale innovaties

Gepubliceerd op:
24 april 2019
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022

Digitale innovaties zijn erg geschikt om de jeugdgezondheidszorg (JGZ) flexibeler te maken. Door bestaande digitale innovaties in de JGZ beter op elkaar af te stemmen, kunnen zorgverleners de ouders meer betrekken bij de JGZ en kunnen ze gepersonaliseerde ondersteuning bieden. Om dit te bereiken is op 24 april de Health Deal I-JGZ afgesloten.

De JGZ is de lokale partij bij wie álle ouders met jonge kinderen komen voor preventieve hulpverlening. Denk aan vaccinaties en het vroeg signaleren van problemen, bijvoorbeeld rondom groei, taal en gedrag. Zo nodig kan de JGZ doorverwijzen naar de jeugdhulp.

Sinds de nieuwe jeugdwet (2015) financieren en organiseren de gemeenten de JGZ. Bovendien heeft de JGZ te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk voor hen om flexibeler te werken.

Flexibele JGZ

Digitale innovaties zijn bij uitstek geschikt om bij te dragen aan een meer flexibele JGZ. Zo kunnen ze helpen efficiënter de zorgbehoeften van ouders scherp te krijgen en zorg op maat te leveren, bieden ze mogelijkheden om de regie van ouders en jongeren te vergroten en helpen ze het vakmanschap van de professional te versterken.

Doel Health Deal I-JGZ

Tot nu toe zijn digitale innovaties in de JGZ erg versnipperd en zijn data niet uitwisselbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld (concurrerende) dataleveranciers van digitale dossiers en verschillende apps. Door het lokale karakter van de JGZ trekken organisaties bovendien hun eigen plan voor de inrichting van de ICT-infrastructuur. Ook ervaart de JGZ veel digitale innovaties als gebruiksonvriendelijk door een gebrek aan personalisatie en sluiten de innovaties niet aan bij hun werkprocessen. Het is daarom belangrijk bestaande digitale innovaties in de JGZ beter op elkaar af te stemmen. Hiermee kunnen zorgverleners de ouders meer betrekken bij de JGZ en kunnen ze gepersonaliseerde ondersteuning bieden. Dat is het doel van de Health Deal I-JGZ.

Testfase I-JGZ

Na een uitgebreide domeinanalyse en inventarisatie van behoeften van ouders en JGZ-professionals gaat een aantal regio’s I-JGZ testen. De wens is om steeds meer partijen te betrekken en uiteindelijk te komen tot een landelijke uitrol. "We zoeken antwoord op de vraag hoe we technologieën kunnen verbinden en inzetten, zodat ze de gewenste ondersteuning geven. Gezamenlijk moeten we tot een systeem komen dat matcht met verschillende innovaties en kan praten met data van verschillende leveranciers. I-JGZ is een succes wanneer ouders weten waarvoor en hoe ze bij de JGZ kunnen aankloppen: voor een gezonde jeugd, on- en offline", aldus projectleider Olivier Blanson Henkemans (TNO).

Deelnemers

TNO, NCJ, Health Holland, GGD GHOR, Actiz, Pharos, Opvoeden.nl, CJG Rijnmond, GGD HM, VGGM, JGZ ZHW, GGD Amsterdam, GGD Zuid-Limburg, Zuidzorg, Gino, Topicus, EagleScience, Inforium, Allegro Sultum, Eljakim, Finalist en VNG.

Meedenken over slimme JGZ?

Wilt u ook meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van een slimme JGZ die past bij de dynamische transformatie van onze gezondheidszorg? Neem dan contact op en sluit aan bij de Health Deal.

Health Deals

Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen.

Vragen over Health Deals?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?