Health Deal voor excellente pijnzorg chronische pijnpatiënten

Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2021
Gepubliceerd op:
3 februari 2017

Met de ondertekening van de Health Deal Chronische Pijn onderstrepen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken en Klimaat het belang van efficiëntere en kwalitatief betere pijnzorg. Het gebruik van eHealth in de gezondheidszorg biedt daarnaast economische kansen voor bedrijven in deze sector.

In Nederland hebben meer dan 2,2 miljoen mensen chronisch pijn. Voor deze mensen heeft chronische pijn een forse impact op hun directe omgeving (gezin/partners). Ook kan chronische pijn leiden tot arbeidsverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. De chronische pijnpatiënt ziet tijdens een behandelperiode vaak meer dan 10 tot soms wel 25 specialisten. Hierdoor weet hij of zij vaak niet meer waar hij of zij aan toe is, of wat tot herstel of verlichting van de pijn leidt.

Meebeslissen en regie

Binnen deze Health Deal willen de aangesloten partijen zinnige, zuinige en excellente pijnzorg aan chronische pijnpatiënten leveren. Dit doen zij door het invoeren van een nieuwe aanpak waarmee de kwaliteit en efficiëntie van de behandeling van chronische pijnpatiënten verbetert.

Patiënten met chronische pijn beslissen mee over hun zorg. Ze krijgen een individueel behandelplan dat is afgestemd op zijn/haar situatie en gezondheidsdoelen. Maar meebeslissen en regie houden kan natuurlijk alleen als de patiënt goed geïnformeerd is. Een onafhankelijk team van pijnspecialisten moet de patiënt daarin gaan helpen. Daarnaast moeten informatie, bijwerkingen en andere medische informatie ook gemakkelijk te vinden zijn, in begrijpelijke taal. Hiervoor worden eHealth toepassingen ontwikkeld, zodat de patiënt zicht houdt op zijn behandelplan en zijn gegevens kan delen met al zijn zorgverleners.

Ondertekenaars

De Health Deal is ondertekend door Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, CIR, de Vogellanden, Realhealth, Sint Maartenskliniek, Radboudumc, Pijncentrum UMCG, Aratame Health, Diakonessenhuis, Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn, VUmc, Zilveren Kruis, HINQ, Happy Motion, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken en Klimaat. De Health Deal staat ook open voor andere geïnteresseerde partijen.

    Vragen over Health Deals?

    Neem contact met ons op

    Bent u tevreden over deze pagina?