Innovaties in de visserijsector

Laatst gecontroleerd op:
26 januari 2023
Gepubliceerd op:
1 september 2022

Er gebeurt al veel met innovaties in de visserijsector. Met de Innovatieagenda helpen wij vissers op weg. Ook kunt u zich aansluiten bij het Visserij Innovatie Netwerk (VIN). Verder kunt u op onze website innovatieve subsidies aanvragen als deze open zijn.

De visserijsector moet innoveren, de druk op de sector is hoog. Bijvoorbeeld door de hoge brandstofkosten, meer natuurbescherming en minder ruimte door aanleg van windparken.

Innovatieagenda Kottervisserij

De visserijsector moet veranderen om zo toekomstbestendig te worden. Deze veranderingen pakken we samen op. Met de Innovatieagenda ondersteunen we u hierbij. In dit document staat wat er moet veranderen en hoe we dat aan gaan pakken.

Wat gaan we doen?

De sector, overheid en wetenschap werken samen aan veranderingen en innovaties die snel ingezet kunnen worden. We doen onderzoek naar verbeteringen aan bestaande vangsttechnieken en vistuigen om brandstof te besparen.

Ook op de langere termijn zal de sector zich moeten aanpassen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Vistechnieken bedenken die de gewenste vis uit de bodem op kunnen schrikken en vangen. Hierbij wordt de bodem niet of veel minder beroerd.
 • Vistechnieken bedenken die bepaalde vissoorten heel gericht en selectief kunnen vangen (precisievisserij).
 • Emissieloze aandrijvingstechnieken.

Hoe gaan we dit doen?

Innoveren doen we met elkaar. Door samen te werken in het Visserij Innovatie Netwerk (VIN) kunnen ondernemers hun krachten bundelen en kennis delen. In de Innovatieagenda staat dat er geld vrijkomt om ondernemers te helpen bij de financiering van hun innovatieprojecten. Ook is er altijd een eigen bijdrage nodig. Samenwerking kan hierbij een oplossing bieden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Innovatieagenda? In het document Duurzame kottervisserij op de Noordzee leest u meer informatie.

Visserij Innovatie Netwerk (VIN)

Het Visserij Innovatie Netwerk (VIN) is in de zomer van 2022 gestart. Het VIN is een netwerk voor iedereen die kan bijdragen aan innovaties in de visserijsector. Van vissers tot scheepswerven en van leveranciers tot fabrieken.

Doe mee aan een werkgroep

Kunt u meewerken aan innovaties door deze te bedenken, maken of gebruiken? In oktober nodigen we iedereen van harte uit om zich aan te melden voor het VIN. We gaan werken met 4 werkgroepen: 

 • triple-zero kotters
 • vistechnieken
 • medegebruik Noordzee
 • vernieuwd ondernemerschap

Meer weten?

U leest meer informatie op Visserij Innovatie Netwerk (VIN). U kunt ook een e-mail sturen naar VIN@rvo.nl.

"Het doel van het VIN is te komen tot een positief en energiek innovatieklimaat. Dit leidt tot innovaties die de Nederlandse kottervisserij perspectief bieden voor een rendabele bedrijfsvoering. En met minder impact op natuur en milieu."

Community of Practice (CoP) Noordzee

De Community of Practice (CoP) Noordzee is een netwerk dat duurzame initiatieven voor de ontwikkeling van de Duurzame Blauwe Economie aanmoedigt. We willen energie, voedsel en natuur op de Noordzee in samenhang met elkaar ontwikkelen. Bij CoP Noordzee kunnen de leden met elkaar in contact komen. Bij de bijeenkomsten ontmoeten de partijen elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en werken samen aan initiatieven en projecten. 

Leden

Het netwerk bestaat uit:

 • ondernemers (onder andere uit de visserij- en aquacultuursector)
 • de overheid
 • onderzoeksinstellingen
 • niet-gouvernementele organisaties (NGO’s)
 • Topsectoren Energie, Water en Maritiem, Agri en Food

Doelen

De CoP Noordzee wil succesvolle pilots opzetten en daarna uitbreiden. Het gaat om pilots op het gebied van bijvoorbeeld energie, voedsel en natuur. Deze hebben als doel om de bestaande blauwe economie te verduurzamen, bijvoorbeeld de visserij en de scheepvaart.

Ook kijken de partijen hoe nieuwe activiteiten passen op de Noordzee. Het gaat om medegebruik binnen en buiten de windparken. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de CoP Noordzee of aansluiten bij dit netwerk? Kijk op het CoP Noordzee platform of stuur een e-mail naar copnoordzee@rvo.nl. De ontwikkeling van de duurzame blauwe economie is onderdeel van het Programma Noordzee 2022 – 2027.

Hoe gaan we in de toekomst goed om met de ruimte op de Noordzee? Kijk mee naar de samenwerking van alle partijen.

Subsidies

Op dit moment hebben we geen subsidies waarmee u kunt investeren in innovaties. Als we deze wel hebben, melden we dat hier. In de Subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?