Internationaal innoveren

Gepubliceerd op:
19 december 2019

Heeft u plannen voor internationale innovatie? Wellicht zijn de onderstaande programma’s interessant voor u. Raadpleeg de regelingspagina's voor informatie over mogelijkheden en voorwaarden.

Innovatiesubsidies

Open voor aanvragen

Europees programma om het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Open voor aanvragen

Financiering voor bedrijven en organisaties die met marktgerichte R&D bijdragen aan economische groei en aan strategische en maatschappelijke oplossingen.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor mkb-ondernemers die samen met Europese partners marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen.

Open voor aanvragen

Subsidie voor Nederlandse bedrijven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa.

Open voor aanvragen

Europees samenwerkingsprogramma voor kennisinstellingen voor internationale coördinatie van onderzoek.

Gesloten voor aanvragen

Europees samenwerkingsprogramma waarbinnen consortia onderzoeksprojecten uitvoeren en waaraan Nederlandse universiteiten, Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) en soms ook bedrijven kunnen deelnemen.

Gesloten voor aanvragen

In Joint Programming coördineren Europese lidstaten nationale onderzoeksactiviteiten, gericht op grote maatschappelijke uitdagingen, met een gezamenlijk budget en onderzoeksagenda.

Gesloten voor aanvragen

Financiering voor samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren in Europa.

Open voor aanvragen

Financiering met terugbetalingsverplichting voor Nederlandse ondernemers, ook starters, die investeren in de ontwikkeling van opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Open voor aanvragen

Wilt u Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering maken? Of zoekt u samenwerkingspartners om een innovatie uit te gaan rollen? Interreg biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten.

Open voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor het ontwikkelen en uitvoeren van Europees natuur- en milieubeleid.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor kennisinstellingen, onderzoekers en bedrijven voor onderzoek en innovatie. Looptijd: van 2014 tot en met 2020. Dit programma is opgevolgd door Horizon Europe.

Bent u tevreden over deze pagina?