Producteisen biociden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Producteisen biociden

17-05-2021

Wie in de Europese Unie biociden of met biociden behandelde voorwerpen en materialen op de markt wil brengen, moet zich houden aan de eisen van Verordening (EU) nr. 528/2012.

Biociden zijn chemische en biologische middelen die werkzame stoffen bevatten tegen schadelijke organismen (zoals ongedierte, schimmels en bacteriën). Anders dan gewasbeschermingsmiddelen, worden biociden gebruikt in huishoudens, ziekenhuizen en in industriële en technische toepassingen. Voorbeelden van biociden zijn houtverduurzamingsmiddelen, vuilwerende coatings voor schepen, desinfecteermiddelen en insectensprays.

Biociden mogen alleen worden verhandeld of gebruikt als deze zijn toegelaten. Zodra een EU-land een eerste toelating heeft verleend, kan de aanvrager een verzoek indienen om erkenning van de toelating door de andere EU-landen. Deze toelating moet hem worden verleend onder dezelfde voorwaarden als in eigen land.

Voor de Nederlandse markt kunnen bedrijven toelating aanvragen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Bedrijven die biociden op de Europese markt willen brengen brengen moeten een toelating aanvragen bij de European Chemical Agency (ECHA).

Naast de specifieke bepalingen van Verordening (EU) nr. 528/2012 vindt u algemene voorschriften voor het classificeren, verpakken en etiketteren van stoffen en mengsels in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.