Regeling invoer rijst

Gepubliceerd op:
12 september 2016
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2022

Wilt u rijst invoeren uit landen buiten de Europese Unie (EU)? Dan kunt u soms deelnemen aan de Regeling invoer rijst. U betaalt dan minder of zelfs helemaal geen douanerechten. Hiervoor vraagt u een invoercertificaat bij ons aan.

Wijzigingen 2021

Wilt u in 2021 deelnemen aan de Regeling invoer rijst? Let er dan op dat er per 1 januari 2021 nieuwe afspraken gelden voor de tariefcontingenten binnen deze regeling. De grootste veranderingen zijn:

Aanvraagperiodes

 • U kunt een invoercertificaat aanvragen in de eerste 7 kalenderdagen van elke maand, behalve in december.
 • Van 23 tot en met 30 november vraagt u invoercertificaten aan die gelden vanaf 1 januari in het voorafgaande jaar. Op de laatste dag sluit de inschrijftermijn om 13:00 uur.

Bewijs van handel

U stuurt met uw 1e aanvraag in een contingentjaar een bewijs van handel in rijstproducten mee. Hiermee bewijst u dat u op het moment van uw aanvraag 25 ton rijst of rijstproducten heeft in- of uitgevoerd in deze 2 periodes:

 • in de 12 maanden vóór de 2 maanden, die voorafgaan aan de 1e keer dat u de tariefcontingentperiode mag aanvragen; en
 • in de 12 maanden vóór die 12-maanden-periode.

Voor 2021 mag u op 23 november uw 1e aanvraag indienen. Dat betekent dat u in uw bewijs van handel moet aangeven dat u op het moment van uw aanvraag 25 ton rijst of rijstproducten heeft in- of uitgevoerd in de perioden van:

 • 23 september 2018 tot en met 22 september 2019; en
 • 23 september 2019 tot en met 22 september 2020.

Ook als u later in de tariefcontingentperiode aanvraagt moet u een bewijs van handel meesturen.

Zekerheid

De zekerheid hoeft u niet tegelijk met uw aanvraag te stellen, maar deze moet wel uiterlijk om 13:00 uur op de laatste dag van inschrijving bij ons zijn. U stelt een zekerheid met een contante storting of met een bankgarantie. Lees meer hierover op de pagina Zekerheid.

In de Tabel invoer rijst (pdf) vindt u een overzicht van de contingenten, met hoeveel er beschikbaar is en de zekerheid die nodig is.

Rijst uit Vietnam

Voor rijst uit Vietnam moet u een handelsactiviteit aantonen in rijst of rijstproducten, die u heeft uitgevoerd:

 • in de 12 maanden direct voor uw aanvraag; en
 • in de 12 maanden vóór die 12-maanden-periode.

Contingenten 09.4079, 09.4517 en 09.4152

Per 1 januari 2021 beheert de Douane de volgende contingenten:

 • 09.4079 (breukrijst bestemd voor verwerking tot kindervoeding);
 • 09.4517 (rijst uit Bangladesh);
 • 09.4152 (breukrijst uit Guyana).

Omdat er voor rijst een certificaatplicht geldt, moet u nog wel een invoercertificaat (agrim) bij ons aanvragen.

Invoercertificaat aanvragen

In het kader van de Regeling invoer rijst kunt u een invoercertificaat aanvragen voor de invoer van rijst binnen bepaalde tariefcontingenten. Op deze informatiepagina leest u hoe en wanneer u het certificaat aanvraagt en welke bijlagen u mee moet sturen.

De Douane beheert de overige tariefcontingenten. Lees meer hierover in de verordening van de Europese Commissie (EC).

Na de invoer

Na de invoer levert u het invoercertificaat weer in bij onze afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM). Dit doet u binnen 45 dagen na de laatste dag waarop het certificaat geldig is.

Voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari 2021 geldt een termijn van 60 dagen na de laatste dag waarop het certificaat geldig is.

Heeft u een invoercertificaat voor dagelijkse afgifte of voor invoermogelijkheden van de douane? Die stuurt u binnen 2 maanden na de laatste dag van geldigheid naar ons terug.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) nakomt. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dien dan een verzoek in om erkenning van overmacht. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Let op: Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als het op tijd door ons is ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen:

 • binnen 30 dagen nadat wij u op de hoogte hebben gebracht dat u niet op tijd het invoercertificaat gebruikt heeft;
 • binnen 30 dagen nadat de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat de termijn verstreken is, waarbinnen het bewijs van nakoming van de invoerverplichting zou moeten zijn verstrekt.

RSS-nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen? Meldt u zich dan aan voor de RSS-nieuwsvoorziening van RVO. Hoe doet u dat?

Kopieer de feed Rijst naar uw feedreader.

Meer weten?

 • Uitgebreide informatie over de Basisregeling in- en uitvoer leest u in de download hieronder.
 • In de Omrekeningstabel rijst hieronder vindt u omrekeningsgetallen om een bepaalde soort rijst naar rijst in een ander verwerkingsstadium om te rekenen.
 • In de Tabel invoer rijst 2021 hieronder vindt u een overzicht van de contingenten, met hoeveel er beschikbaar is en welke zekerheid nodig is voor 2021.

Vragen over Regeling invoer rijst?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?