Regeling invoer rijst

Gepubliceerd op:
12 september 2016
Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023

Wilt u rijst invoeren uit landen buiten de Europese Unie (EU)? Dan kunt u soms deelnemen aan de Regeling invoer rijst. U betaalt dan minder of zelfs helemaal geen douanerechten. Hiervoor vraagt u een invoercertificaat bij ons aan.

Voorwaarden deelname

Voor het aanvragen van certificaten binnen tariefcontingenten gelden een aantal voorwaarden:

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • Uw bedrijf is voor btw-doeleinden geregistreerd in Nederland.
 • U vraagt aan in de lidstaat waarin u gevestigd bent.
 • U heeft een EORI-nummer.
 • Douane-agenten en douane-expediteurs mogen niet voor zichzelf aanvragen.
 • Voordat u in een nieuw contingentjaar een eerste aanvraag doet moet u bewijs van handel aantonen. U bewijst dat u in de 2 jaren voor het nieuwe contingentjaar 25 ton rijst per jaar in- en of uitvoerde. Deze jaren lopen van 23 september tot en met 22 september.

Aanvraagperiodes

Alle contingenten in de rijstsector hebben een looptijd van 1 januari tot en met 31 december. Van 23 tot en met 30 november vraagt u invoercertificaten aan die gelden vanaf 1 januari in het volgende jaar. Blijft er na de aanvragen nog een hoeveelheid rijst over? Dan kunt u van januari tot en met november tijdens de eerste 7 dagen een aanvraag doen. Aanvragen moeten altijd voor 13:00 uur op de laatste dag binnen zijn. 

Toewijzing

Als u in november aanvraagt voor het nieuwe contingentjaar, krijgt u rond 14 december de toewijzing. Voor aanvragen in de andere maanden krijgt u rond de 22e van die maand een toewijzing. 

Zekerheid

De zekerheid hoeft u niet tegelijk met uw aanvraag te stellen, maar deze moet wel uiterlijk om 13:00 uur op de laatste dag van inschrijving bij ons zijn. U stelt een zekerheid met een contante storting of met een bankgarantie. Lees meer hierover op de pagina Zekerheid.

In de Tabel invoer rijst onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de contingenten, met hoeveel er beschikbaar is en de zekerheid die nodig is.

Invoercertificaat aanvragen

U vraagt bij ons uw invoercertificaat aan.

Bijlagen bij uw aanvraag

Doet u een aanvraag voor rijst en breukrijst uit Thailand, of voor rijst uit Australië en de Verenigde Staten? Dan stuurt u als bijlage een (origineel) uitvoercertificaat mee dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong.

Voor uw aanvraag kunt u de handleiding Quick Reference Guide gebruiken. 

Na de invoer

Na de invoer levert u het invoercertificaat weer in bij onze afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM). Dit doet u binnen 60 dagen na de laatste dag waarop het certificaat geldig is.

Heeft u een invoercertificaat voor dagelijkse afgifte of voor invoermogelijkheden van de douane? Die stuurt u binnen 2 maanden na de laatste dag van geldigheid naar ons terug.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) nakomt. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dien dan een verzoek in om erkenning van overmacht. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Let op: Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als het op tijd door ons is ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat:

 • wij u op de hoogte hebben gebracht dat u de invoerverplichting niet bent nagekomen;
 • de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

De termijn van 30 dagen begint op de datum waarop één van bovenstaande situaties zich het eerst voordoet.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat de termijn verstreken is, waarbinnen het bewijs van nakoming van de invoerverplichting zou moeten zijn verstrekt.

Meer weten?

 • Uitgebreide informatie over de Basisregeling in- en uitvoer leest u in de download hieronder.
 • In de Omrekeningstabel rijst hieronder vindt u omrekeningsgetallen om een bepaalde soort rijst naar rijst in een ander verwerkingsstadium om te rekenen.
 • In de Tabel invoer rijst hieronder vindt u een overzicht van de contingenten, met hoeveel er beschikbaar is en welke zekerheid nodig is.

Blijf op de hoogte

U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

RSS-feed verandert

De RSS-feed verandert. Vanaf nu kiest u zelf van welke sector u op de hoogte wilt blijven. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe. Voeg Rijst toe.

Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? Lees meer informatie op RSS.

Aanmelden voor e-mails over contingenten

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor e-mails over in- en uitvoercontingenten. U geeft zelf aan in welke sector(en) u interesse heeft. Wij versturen deze e-mail elke maand minimaal één keer. Geef uw voorkeuren nu door.

Vragen over Regeling invoer rijst?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?