Invoer agrarische producten

Laatst gecontroleerd op:
20 februari 2024
Gepubliceerd op:
26 november 2014

De Europese Unie (EU) heeft met een groot aantal landen handelsafspraken gemaakt. Onderdeel van die handelsafspraken zijn regels voor de invoer in de EU van agrarische producten uit landen buiten de EU.

Invoeraangifte en douanerecht

Wilt u producten binnen de EU op de markt brengen? Dan doet u eerst invoeraangifte bij de Douane. In de meeste gevallen betaalt u ook een douanerecht. De hoogte verschilt per product. Op de website van de douane kunt u het douanerecht vinden.

Heeft u een gezondheidsverklaring of een veterinair certificaat nodig? Dan kunt u hiervoor bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit terecht.

Uit bepaalde landen kunt u een aantal producten zonder hoeveelheidsbeperking invoeren met een (gedeeltelijke) schorsing van het douanerecht. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de (gratis) BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

Certificaatplicht

Voor sommige producten is een invoercertificaat verplicht bij invoer in de EU, ook al is er geen invoerregeling. Dit geldt voor de invoer van rijst, hennep en ethylalcohol (verkregen uit landbouwproducten). Een overzicht van de GN-codes waarvoor er een certificaatplicht geldt, vindt u in het document Overzicht producten met een certificaatplicht hieronder.

In Nederland geven wij de invoercertificaten af. Een overzicht van alle instanties in de EU die in- en uitvoercertificaten afgeven, vindt u in het document Certificaatafgevende instanties EU hieronder.

Invoer binnen tariefcontingenten

Een tariefcontingent is een afspraak tussen de EU en een land of een groep landen buiten de EU. Volgens deze afspraak mag u binnen een bepaalde periode een vastgestelde hoeveelheid producten uit een bepaald land of groep landen invoeren, tegen een verlaagd of 0%-tarief.

Aanvragen bij Douane

Voor sommige tariefcontingenten kunt u een aanvraag indienen bij de Douane. Een overzicht van alle contingenten waarvoor u bij de Douane kunt aanvragen, vindt u in de verordening van de Europese Commissie.

Op uw aangifte vermeldt u het contingentnummer. Beheer van douanecontingenten gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Is de hoeveelheid die u wilt aanvragen niet (meer) beschikbaar binnen het douanecontingent? Dan betaalt u het volledige douanerecht. U kunt de benutting van de contingenten raadplegen op de website van de Europese Commissie. U kunt zoeken op volgnummer en op land van herkomst.

Voor de contingenten binnen de rijstsector heeft u nog wel een invoercertificaat nodig bij invoer vanaf 1.000 kg. Deze vraagt u bij ons aan.

Aanvragen bij RVO

Er zijn ook tariefcontingenten die u bij ons kunt aanvragen. Dit kan alleen binnen vaste periodes. Hierna melden wij en alle collega-instanties in de andere lidstaten de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie. Zij vergelijkt deze aangevraagde hoeveelheden met de beschikbare hoeveelheid. De Commissie stelt een toewijzingspercentage vast. Dit percentage geldt voor alle aanvragers.

Certificaatplicht Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne heeft u tijdelijk geen certificaat nodig voor producten uit Oekraïne binnen tariefcontingenten. Van 4 juni 2022 tot en met 5 juni 2024 mag u de producten zonder invoercertificaat en zonder invoerheffing invoeren. Er zijn tariefcontingenten voor Oekraïne in de sectoren pluimveevlees, rund, granen, varkens, zuivel en eieren.

Alle sectoren

Tariefcontingenten zijn er in de sectoren:

Wilt u deelnemen? Dan moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u op de genoemde pagina's.

Import van biologische producten

Biologische producten worden verbouwd of geteeld met respect voor de natuur en de dieren, dus zonder gebruik van bijvoorbeeld kunstmest, conserverings- en bestrijdingsmiddelen.

Gaat u in ons land of in Europa een biologisch product verkopen uit een land buiten de EU? Dan heeft u een controlecertificaat voor het invoeren van biologische producten nodig. Lees meer op de pagina Import van biologische producten.

Invoercertificaten aanvragen

Wilt u producten invoeren en is er een certificaatplicht, maar geen tariefcontingent? Dan kunt u op werkdagen een invoercertificaat aanvragen bij ons. Let erop dat u tegelijkertijd ook een zekerheid stelt.

Als wij het tariefcontingent beheren, dan kunt u in een bepaalde periode een invoercertificaat bij ons aanvragen. Wij kondigen deze periodes aan met nieuwsberichten op onze website.

Downloads

Blijf op de hoogte

U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

RSS-feed verandert

De RSS-feed verandert. Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de sector die u interessant vindt. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe.

Dit zijn alle sectoren die u kunt toevoegen:

Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? Lees meer informatie op RSS

Aanmelden voor e-mails over contingenten

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor e-mails over in- en uitvoercontingenten. U geeft zelf aan in welke sector(en) u interesse heeft. Wij versturen deze e-mail elke maand minimaal één keer. Geef uw voorkeuren nu door.

Vragen over invoer agrarische producten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?