Na uw aanvraag van een invoercertificaat

Laatst gecontroleerd op:
7 mei 2024
Gepubliceerd op:
6 oktober 2020

Wilt u agrarische producten invoeren in de Europese Unie en heeft u daarvoor een invoercertificaat aangevraagd? Dan beslist de Europese Commissie (EC) over de toewijzing. Nadat u het certificaat heeft ontvangen, kunt u eventueel een uittreksel aanvragen.

Na de aanvraagperiode melden wij de aangevraagde hoeveelheden aan de EC. Die ontvangt de aanvragen uit alle lidstaten en vergelijkt de totaal aangevraagde hoeveelheid met de beschikbare. Als er meer aangevraagd is dan de beschikbare hoeveelheid, dan stelt de EC een toewijzingspercentage vast. Dat percentage is voor alle aanvragers hetzelfde.

U vindt alle toewijzingen in de database van de EC (pdf). Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, de sector en ten slotte het contingentnummer. Wilt u de nieuwste toewijzingen bekijken? Deze vindt u in het document met recente toewijzingen.

Uittreksels van certificaten

U kunt een certificaat laten splitsen. Wij geven dan een of meer uittreksels van dat certificaat af. U kunt deze uittreksels bij ons aanvragen als het originele certificaat ook door ons is afgegeven. Wij kunnen alleen uittreksels afgeven voor de nog niet gebruikte hoeveelheid.

U kunt de uittreksels aanvragen op mijn.rvo.nl. Kies daar voor Uittreksel invoercertificaat aanvragen en stuur het ingevulde formulier naar het (mail)adres dat op het formulier staat. In uw aanvraag geeft u aan hoeveel uittreksels u wilt en voor welke hoeveelheden. Bij uw verzoek levert u het originele certificaat in. Wij schrijven de aangevraagde hoeveelheden aan de achterzijde van het oorspronkelijke (moeder)certificaat af, eventueel vermeerderd met de tolerantie. Daarbij plaatsen we de vermelding 'uittreksel'.


Na afgifte van de uittreksels versturen we het originele certificaat met de uittreksels aangetekend naar de titularis (aanvrager) of cessionaris (aan wie het is overgedragen). We sturen het certificaat niet meer terug als deze door afschrijving van de uittreksels volledig is benut.

De uittreksels hebben, voor de vermelde hoeveelheden, dezelfde rechtsgevolgen als het originele certificaat. Op basis van een uittreksel van een certificaat kan geen ander uittreksel worden afgegeven.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een certificaat voor dagelijkse afgifte gaat in op de dag van afgifte. Vraagt u dit certificaat aan vóór 13:00 uur en is de zekerheid op tijd gesteld? Dan geven we het certificaat diezelfde dag nog af. Certificaten kunnen ook een latere datum van afgifte hebben. Dit is afhankelijk van de regeling.

Een certificaat voor een regeling met een bepaalde inschrijfperiode, heeft vaak een vaste ingangsdatum. Die datum staat ook op het certificaat.

Hoe lang een certificaat vanaf de afgiftedag of ingangsdatum geldig is, verschilt per sector. De laatste dag van geldigheid gaat nooit over de laatste dag van een contingentperiode heen. Contingentperiodes kunnen op verschillende maanden beginnen. Raadpleeg daarom altijd de basisregeling waarin de specifieke sector of het product is beschreven.

Meer weten?

Vragen over invoer agrarische producten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?