Invoercertificaat aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
11 maart 2024
Gepubliceerd op:
15 maart 2016

Wilt u agrarische producten invoeren in de Europese Unie? Dan heeft u soms een invoercertificaat nodig. Invoercertificaten buiten een tariefcontingent kunt u tijdens het contingentjaar elke werkdag aanvragen. Vraagt u een invoercertificaat aan binnen een tariefcontingent? Dit doet u in de aanvraagperiode die voor dat tariefcontingent geldt.

Wilt u weten of u een invoercertificaat nodig heeft? En wat er nog meer komt kijken bij de invoer van agrarische producten? Kijk dan op Invoer agrarische producten.

Registreren

Om invoercertificaten te kunnen aanvragen, moet u zich eerst bij ons registreren. Daarvoor vragen wij u om een uittreksel van de Kamer van Koophandel, uw EORI-nummer en een btw-registratie. Deze gegevens stuurt u naar ons via e-mail: basisregistratie@rvo.nl. U krijgt van ons een relatienummer. Daarna kunt u aanvragen.

Wanneer aanvragen?

Invoercertificaten buiten een tariefcontingent

Wilt u een invoercertificaat aanvragen waarvoor geen contingent is, maar wel een certificaatplicht? Dit kunt u elke werkdag tot uiterlijk 13.00 uur doen.

Invoercertificaten binnen een tariefcontingent

Wilt u een invoercertificaat aanvragen binnen een tariefcontingent? U kunt een aanvraag doen in de eerste 7 dagen van elke maand, tot 13:00 uur. In december mag u niet aanvragen. Certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari kunt u aanvragen van 23 tot en met 30 november. U kunt alleen aanvragen als er genoeg hoeveelheid beschikbaar is.

Op de volgende dagen kunt u geen aanvraag indienen en geven wij geen certificaten af:

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
 • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
 • Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
 • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
 • Dag na Hemelvaartsdag: vrijdag 10 mei 2024 
 • Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
 • Kerstmis (eerste en tweede Kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024
 • Vrijdag 27 december 2024

Digitaal aanvragen

Alle invoercertificaten vraagt u digitaal aan. Dit doet u op Mijn RVO. Na het inloggen kunt u kiezen om voor één bedrijf aan te vragen of voor meerdere bedrijven. U kiest voor een individueel certificaat als u één aanvraag doet voor één bedrijf. U kiest voor een collectief certificaat als u éénzelfde soort aanvraag doet voor meerdere bedrijven.

Houd bij het aanvragen rekening met het volgende:

 • Om in te loggen op Mijn RVO heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met minimaal 3 werkdagen verwerkingstijd.
 • U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Vul daarvoor het formulier Machtiging aanvraag invoercertificaten in op Mijn machtigingen. Stuur dat ondertekend retour. Degene die u gemachtigd heeft, stuurt de machtiging mee met de aanvraag. Wilt u namens meerdere bedrijven in één keer alle machtigingen regelen? Neem ook dan contact met ons op via teaminenuitvoer@rvo.nl.
 • U kunt voor uw aanvraag het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken.
 • Heeft u een pop-upblokkering aanstaan? Schakel deze dan uit, want het formulier opent in een pop-upvenster. Bekijk de instructievideo om te zien hoe u de pop-upblokkering uitschakelt.
 • Bent u eenmaal ingelogd met eHerkenning? Houd er dan rekening mee dat u automatisch wordt uitgelogd als u de site 15 minuten niet heeft gebruikt.
 • Gebruik bij het invullen van de aanvraag de handleiding Quick Reference Guide.
 • Aan het einde van de aanvraag verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden. En dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld.

Zekerheid stellen

Met uw aanvraag moet u meestal ook een zekerheid stellen. Doet u dat door een bankgarantie? Maak dan gebruik van het model bankgarantie op Zekerheid. Daar vindt u ook meer informatie over zekerheden.

Na uw aanvraag

Heeft u het certificaat voor 13:00 uur aangevraagd en de zekerheid op tijd gesteld? Dan nemen wij uw aanvraag dezelfde dag nog in behandeling.

Aanvraag intrekken

Wilt u uw aanvraag intrekken? Dat kan alleen op de werkdag van uw aanvraag, uiterlijk om 13:00 uur. Komt het verzoek na die tijd binnen, dan wijzen wij de intrekking af. U krijgt in dat geval het aangevraagde certificaat, inclusief de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?