Zekerheid

Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2016

Wilt u een invoercertificaat aanvragen? Dan moet u ook een zekerheid stellen bij ons. U kunt de zekerheid stellen in contanten of door een bankgarantie.

Contante storting of (bank)garantie

U kunt een contante storting overmaken naar rekening NL51INGB0705001504 ten name van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Maakt u gebruik van een (bank)garantie, dan stelt u deze aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een voorbeeld van een bankgarantie (in Nederlands en Engels) vindt u onder aan deze pagina bij de downloads.

Het bedrag van de zekerheid kan per product en per regeling verschillen. Raadpleeg hiervoor de diverse regelingen op onze website.

Saldo-informatie en terugstorten

Wilt u op de hoogte blijven van de mutaties in uw zekerheidsaldo? Geef dan uw e-mailadres door aan de afdeling Finance & Controle van RVO via fencbankgaranties@rvo.nl. U ontvangt dan de ochtend na elke mutatie automatisch een e-mail.

Hoe krijgt u uw zekerheid terug?

Staat uw zekerheid (gedeeltelijk) vrij op uw saldo-overzicht? Dan staat dit bedrag vrij voor een nieuw certificaat. Terugstorten of tussentijds verlagen van een zekerheid gebeurt alleen op verzoek. U kunt uw verzoek mailen naar fencbankgaranties@rvo.nl. Bij een contante storting vermeldt u ook het IBAN-nummer van het rekeningnummer.

Vrijgave of verbeurte van de zekerheid

In sommige gevallen geven we de gestelde zekerheid weer vrij. Soms raakt u deze kwijt en kunt u er dus geen aanspraak meer op maken. In dat geval spreken we van een verbeurte van de zekerheid.

Wij geven de zekerheid vrij als:

 • de verplichting tot invoer is nagekomen;
 • het invoercertificaat tijdig is teruggestuurd naar de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) van RVO;
 • het totale bedrag van de te verbeuren zekerheid € 100 of minder bedraagt.

Wij sturen het betalingsverzoek naar de aanvrager van het certificaat. Deze betaling moet binnen 30 dagen plaatsvinden. U rekent vanaf de ontvangstdatum van de eis tot aan de betaling. Is de betaling na 30 dagen nog niet ontvangen? Dan raakt u de gestelde zekerheid kwijt.

Verbeurte bij onvolledig benut certificaat

Heeft u tenminste 95% van de hoeveelheid op het certificaat ingevoerd? Dan wordt het certificaat beschouwd als volledig benut. Heeft u minder ingevoerd? Dan verliest u de zekerheid voor een bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen:

 • 95% van de hoeveelheid die op het certificaat is vermeld; en
 • de werkelijke ingevoerde hoeveelheid.

Heeft u minder dan 5% ingevoerd van de hoeveelheid die op het certificaat is vermeld? Dan verliest u de zekerheid volledig (100%).

Importrechten

Heeft u aangevraagd voor een regeling met importrechten? Let er dan op dat een importrecht volledig (100%) benut moet worden. De zekerheid voor het niet benutte deel raakt u kwijt. Ook als het importrecht voor tenminste 95% is benut.

Verbeurte bij te laat terugsturen certificaat

Wij moeten een invoercertificaat binnen 2 maanden na de laatste geldigheidsdag ontvangen. Zodra u deze termijn overschrijdt, raakt u (deels) de zekerheid kwijt. Hierbij maken we onderscheid tussen een certificaat dat binnen de geldigheidsduur volledig of gedeeltelijk is benut. Als we het certificaat na de 730e dag na geldigheid ontvangen, dan verliest u de hele zekerheid.

Volledig benut certificaat

Is een certificaat volledig benut, maar te laat teruggestuurd? Dan verliest u 15% van het zekerheidsbedrag. Het bedrag staat genoemd in het certificaat. Dit geldt als we het invoercertificaat buiten de inlevertermijn ontvangen en uiterlijk op de 730e dag na de geldigheidsdag.

Gedeeltelijk benut certificaat

Is een certificaat gedeeltelijk benut (minder dan 95%) en te laat teruggestuurd? Dan verliest u de zekerheid volgens het evenredigheidsbeginsel voor:

 • een bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen 95% van de aangegeven hoeveelheid op het certificaat en de werkelijk ingevoerde hoeveelheid; of
 • 15% van het overgebleven zekerheidsbedrag.

Is minder dan 5% ingevoerd van de aangegeven hoeveelheid op het certificaat? Dan raakt u de zekerheid volledig (100%) kwijt.

Verbeurte bij te laat terugsturen binnen een contingent

We moeten een invoercertificaat binnen een contingent binnen 60 dagen na de laatste geldigheidsdag ontvangen. Zodra u deze termijn overschrijdt, verliest u (deels) de zekerheid. Hierbij maken we onderscheid tussen een certificaat dat binnen de geldigheidsduur volledig of gedeeltelijk is benut. Als we het certificaat na de 730e dag na de laatste geldigheidsdag ontvangen, dan raakt u de hele zekerheid kwijt.

Volledig benut certificaat

Is een certificaat volledig benut, maar te laat teruggestuurd? Dan verliest u 15% van het zekerheidsbedrag. Het bedrag staat genoemd in het certificaat. We moeten het invoercertificaat binnen de inlevertermijn ontvangen en uiterlijk op de 730e dag na de laatste geldigheidsdag.

Gedeeltelijk benut certificaat

Is een certificaat gedeeltelijk benut (minder dan 95%) en te laat teruggestuurd? Dan verliest u de zekerheid volgens het evenredigheidsbeginsel voor:

 • een bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen 95% van de aangegeven hoeveelheid op het certificaat en de werkelijk ingevoerde hoeveelheid; of
 • 15% van het overgebleven zekerheidsbedrag; of
 • 3% van het overgebleven bedrag, voor elke dag waarmee u de indieningstermijn overschrijdt.

Is minder dan 5% ingevoerd van de aangegeven hoeveelheid op het certificaat? Dan raakt u de zekerheid volledig (100%) kwijt.

Downloads

Vragen over invoer agrarische producten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?