Invoer varkensvlees

Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2024
Gepubliceerd op:
29 augustus 2016

Wilt u varkensvlees invoeren uit landen buiten de EU? Dan heeft u een EORI-nummer nodig en betaalt u een invoerheffing bij de douane. Deze varieert per product. In een aantal gevallen hoeft u minder en soms geen invoerheffing te betalen. Dit kan als u gebruikmaakt van een tariefcontingent. Maar ook als er met een land of groep landen een vrijhandelsafspraak is gemaakt.

Voor een aantal tariefcontingenten kunt u bij ons invoercertificaten aanvragen. Dat zijn:

 • 09.4271 en 09.4272 (varkensvlees uit Oekraïne)
 • 09.4282 (varkensvlees uit Canada)
 • 09.4038 (varkensvlees uit alle landen, behalve het Verenigd Koninkrijk)

Certificaatplicht Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne heeft u tijdelijk geen certificaat nodig voor producten uit Oekraïne binnen tariefcontingenten. Van 4 juni 2022 tot en met 5 juni 2025 mag u de producten zonder invoercertificaat en zonder invoerheffing invoeren.

Voorwaarden deelname en aanvragen

Wilt u gebruikmaken van een van de bovengenoemde tariefcontingenten? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Uw bedrijf is voor btw-doeleinden geregistreerd.
 • U heeft een EORI-nummer.

Douane-agenten en douane-expediteurs mogen niet voor zichzelf aanvragen.

Voor sommige contingenten gelden er aanvullende voorwaarden. Deze vindt u hieronder.

09.4271 en 09.4272 (varkensvlees uit Oekraïne)

Voordat u mag aanvragen moet u een referentiehoeveelheid aantonen. Daarvoor geldt invoer van varkensvleesproducten uit Oekraïne met de GN-code(s) die vallen onder het contingent in de periode van 23 september tot en met 22 september vóór het nieuwe contingentjaar, plus nog eens 25 ton in dezelfde periode daarvóór.

Het gemiddelde van de invoer van beide perioden is uw referentiehoeveelheid. Dat is de hoeveelheid die u tijdens het contingentjaar mag aanvragen. Deze hoeveelheid mag maximaal 15% van de beschikbare hoeveelheid zijn. Voor deze contingenten is er elk jaar 20.000.000 kg beschikbaar, verdeeld over 4 deelperioden.

09.4282 (varkensvlees uit Canada)

Voordat u mag aanvragen moet u bewijs van handel aantonen. Daarvoor geldt in/uitvoer van varkensvleesproducten met de GN-code(s) die vallen onder de gemeenschappelijke marktordening. Kijk voor de GN-codes in het document 'Varkensvlees GN-codes voor bewijs van handel' hieronder. Voor dit contingent mag u ook in/uitvoer van de GN-codes 0201, 0202, 0206 10 95 en 0206 29 91 gebruiken als bewijs van handel.

Het bewijs van handel moet bestaan uit 25 ton invoer/uitvoer in de periode van 1 september tot en met 31 augustus vóór het nieuwe contingentjaar, plus nog eens 25 ton in dezelfde periode daarvóór. In 2021 is er voor dit contingent 68.048.000 kg beschikbaar, vanaf 2022 is er 80.548.000 kg beschikbaar. De hoeveelheid wordt verdeeld over 4 deelperioden.

09.4038 (varkensvlees uit alle landen, behalve het Verenigd Koninkrijk)

Voor dit contingent hoeft u geen referentie of bewijs van handel aan te tonen. U kunt met dit contingent varkensvlees invoeren uit alle landen, behalve het Verenigd Koninkrijk. Er is 5.720.000 kg beschikbaar, verdeeld over 4 deelperioden.

Na uw aanvraag

Na een aanvraagperiode melden wij de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie (EC). De EC vergelijkt de aangevraagde hoeveelheden met de beschikbare hoeveelheid. Is er meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan stelt de EC een toewijzingspercentage vast. Rond de 23e van de maand waarin de aanvragen zijn ingediend, maakt de EC het toewijzingspercentage bekend.

U vindt de toewijzingspercentages in de database van de Europese Commissie (pdf). Kies in de uitklapbare zijbalk eerst uw gewenste taal, jaar, sector en ten slotte het gewenste contingentnummer.

Na uw invoer

U moet het invoercertificaat binnen 60 dagen na de laatste geldigheidsdag terugsturen naar de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) van RVO, Postbus 93119, 2509 AC Den Haag.

Heeft u uw invoercertificaat volledig benut en op tijd teruggestuurd? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven en verbeuren, leest u op de pagina Zekerheid.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) nakomt. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dien dan een verzoek in om erkenning van overmacht. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Let op: Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als het op tijd door ons is ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat:

 • wij u op de hoogte hebben gebracht dat u de invoerverplichting niet bent nagekomen;
 • de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

De termijn van 30 dagen begint op de datum waarop één van bovenstaande situaties zich het eerst voordoet.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat de termijn verstreken is, waarbinnen het bewijs van nakoming van de invoerverplichting zou moeten zijn verstrekt.

Blijf op de hoogte

U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

RSS-feed verandert

De RSS-feed verandert. Vanaf nu kiest u zelf van welke sector u op de hoogte wilt blijven. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe. Voeg Varkens toe.

Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? Lees meer informatie op RSS.

Aanmelden voor e-mails over contingenten

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor e-mails over in- en uitvoercontingenten. U geeft zelf aan in welke sector(en) u interesse heeft. Wij versturen deze e-mail elke maand minimaal één keer. Geef uw voorkeuren nu door.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?