Invoer zuivel

Gepubliceerd op:
10 juni 2014
Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023

Wanneer u zuivel invoert in de Europese Unie vanuit een land buiten de EU, doet u invoeraangifte bij de douane. Ook betaalt u een douanerecht (invoerheffing). De hoogte van die heffing hangt af van het product. Maakt u gebruik van een tariefcontingent, dan kunt u met een verlaagd of 0-tarief zuivel invoeren.

Wanneer u zuivel invoert in de Europese Unie vanuit een land buiten de EU, doet u invoeraangifte bij de douane. Ook betaalt u een douanerecht (invoerheffing). De hoogte van die heffing hangt af van het product. Maakt u gebruik van een tariefcontingent, dan kunt u met een verlaagd of 0-tarief zuivel invoeren.

Kijk voor de tarieven van het douanerecht van verschillende invoermogelijkheden op de website van de douane. Voert u zuivel in met een volledige invoerheffing? Dan heeft u geen invoercertificaat nodig.

Aanvullende invoerrechten

Vanaf 10 november 2020 zijn in de Uitvoeringsverordening 2020/1646 aanvullende invoerrechten vastgesteld voor een aantal producten. Het aanvullend invoerrecht van 25% geldt voor de onderstaande GN-codes binnen invoercontingenten:

 • 0406 10 50
 • 0406 90 21
 • 0406 90 86
 • 1001 99 00

De aanvullende invoerrechten zijn geschorst van 11 juli 2021 tot en met 11 juli 2026.

Invoercontingenten

U kunt bij ons voor de volgende invoercontingenten in de zuivelsector een invoercertificaat aanvragen:

 • Cheddar uit alle landen, behalve het Verenigd Koninkrijk (contingent 09.4595)
 • Melk en zuivel uit Zwitserland (contingent 09.4155)
 • Kaas en wei uit Noorwegen (contingent 09.4179, 09.4228 en 09.4229)
 • Natuurlijke boter, Skyr en kaas uit IJsland (contingent 09.4225, 09.4226 en 09.4227)
 • Kaas uit Nieuw-Zeeland (contingent 09.4514 en 09.4515)
 • Melk en zuivel uit Oekraïne (contingent 09.4600, 09.4601 en 09.4602)
 • Boter uit Nieuw-Zeeland (contingent 09.4182 en 09.4195)
 • Kaas uit Australië (contingent 09.4521 en 09.4522)

Vanaf 1 juli 2021 kunt u de contingenten 09.4590, 09.4599, 09.4591, 09.4592, 09.4593, 09.4594 en 09.4596 alleen bij de douane aanvragen. Deze eerdere contingenten hebben een ander nummer gekregen. Voor een overzicht van de contingenten die u bij de douane kunt aanvragen kunt u Verordening (EU) 2020/1988 bekijken.

Certificaatplicht Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne heeft u tijdelijk geen certificaat nodig voor producten uit Oekraïne binnen tariefcontingenten. Van 4 juni 2022 tot en met 5 juni 2024 mag u de producten zonder invoercertificaat en zonder invoerheffing invoeren. In de zuivelsector gaat het om de tariefcontingenten 09.4600, 09.4601 en 09.4602.

Voorwaarden deelname

Wilt u zich inschrijven op de tariefcontingenten? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • Uw bedrijf is voor btw-doeleinden in Nederland geregistreerd.
 • U heeft een EORI-nummer.

Voorwaarden contingenten

Ook zijn er voorwaarden voor bepaalde contingenten.

 • Voor de meeste contingenten moet u bewijs van handel aantonen. Dat is 25 ton in elk van de 2 perioden van 12 maanden die eindigt 2 maanden voordat u de eerste aanvraag voor een contingentjaar mag indienen.
 • Vraagt u aan voor een contingent dat start op 1 januari? Dan zijn de perioden waarover u bewijs moet indienen: 23 september t/m 22 september vóór het nieuwe contingentjaar én dezelfde periode van het jaar daarvóór.
 • Vraagt u aan voor een contingentjaar dat start op 1 juli? Dan is de periode waarover u bewijs moet indienen van 1 april t/m 31 maart vóór het nieuwe contingentjaar én dezelfde periode van het jaar daarvóór.
 • Voor contingent 09.4195: invoer van producten binnen contingent 09.4195 en 09.4182 in de 24 maanden vóór november voorafgaand aan het nieuwe contingentjaar.
 • Voor contingent 09.4182: in/uitvoer van 100 ton melk/zuivel in de 12 maanden vóór de maand november voorafgaande aan de nieuwe tariefcontingentperiode.
 • Voor de contingenten 09.4521 en 09.4522 (elke werkdag aanvragen) hoeft u geen bewijs van handel aan te tonen.
 • Voor de contingenten 09.4225, 09.4226 en 09.4227 (zuivel uit IJsland) hoeft u vanaf 1 juni 2023 geen bewijs van handel meer aan te tonen.  

Een overzicht van alle zuivelcontingenten vindt u in de Tabel invoer zuivel onderaan deze pagina.

Aanvragen

Wilt u deelnemen aan deze regeling? Dan moet u een invoercertificaat aanvragen en een zekerheid stellen. Lees op onze pagina Invoercertificaat zuivel aanvragen hoe en wanneer u dat doet. Of regel direct uw invoercertificaat.

Na uw aanvraag

Na een aanvraagperiode meldt RVO de aangevraagde hoeveelheid aan de Europese Commissie. De Commissie vergelijkt de meldingen van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid. Als er meer is aangevraagd dat er beschikbaar is, stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast. Deze toewijzing vindt plaats rond de 22e van de maand van aanvraag.

U kunt de toewijzing raadplegen in de database van de Commissie (pdf). Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, sector en tenslotte het contingentnummer.

Geldigheid invoercertificaten

 • De certificaten voor contingenten zijn geldig vanaf de eerste dag van de maand, volgend op die van de voorgaande aanvraag.
 • Heeft het contingent deelperioden, dan blijven de certificaten geldig tot en met de laatste dag van de maand, volgend op de laatste maand van de deelperiode.
 • Zijn er geen deelperioden, dan eindigt de geldigheid op de laatste dag van de contingentperiode.
 • De certificaten voor kaas uit Australië zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met 31 december.

Na invoer

Stuur het invoercertificaat binnen 60 dagen na de laatste geldigheidsdag terug naar de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) van RVO, Postbus 93119, 2509 AC Den Haag. 

Benut u uw invoercertificaat volledig en stuurt u die tijdig terug? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven en verbeuren, leest u op Zekerheid.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) nakomt. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dan dient u een verzoek om erkenning van overmacht in. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Let op: Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als het op tijd door ons is ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat:

 • wij u op de hoogte hebben gebracht dat u de invoerverplichting niet bent nagekomen;
 • de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

De termijn van 30 dagen begint op de datum waarop één van bovenstaande situaties zich het eerst voordoet.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat de termijn verstreken is, waarbinnen het bewijs van nakoming van de invoerverplichting zou moeten zijn verstrekt.

Blijf op de hoogte

U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

RSS-feed verandert

De RSS-feed verandert. Vanaf nu kiest u zelf van welke sector u op de hoogte wilt blijven. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe. Voeg Zuivel toe.

Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? Lees meer informatie op RSS.

Aanmelden voor e-mails over contingenten

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor e-mails over in- en uitvoercontingenten. U geeft zelf aan in welke sector(en) u interesse heeft. Wij versturen deze e-mail elke maand minimaal één keer. Geef uw voorkeuren nu door.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?