Invoercertificaat zuivel aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2021
Gepubliceerd op:
3 mei 2021

Wilt u gebruikmaken van de Regeling Zuivel? Dan heeft u een invoercertificaat nodig. Dit kunt u bij ons aanvragen.

Kijk eerst of u aan de voorwaarden voldoet op de pagina Invoer Zuivel.

Wanneer aanvragen

Aanvragen kan in de eerste 7 dagen voorafgaand aan de nieuwe contingentperiode. Is er daarna nog hoeveelheid beschikbaar? Dan mag u in de eerste 7 dagen van elke maand opnieuw aanvragen, met uitzondering van december. U mag van 23 tot en met 30 november aanvragen voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari.

Hoeveel aanvragen

 • Nieuw-Zeelandse boter: Voor contingent 09.4182 vraagt u minimaal 20 ton en maximaal 10% van de beschikbare hoeveelheid aan.
 • Voor contingent 09.4195 vraagt u maximaal 125% aan van de door u aangetoonde hoeveelheid ingevoerde producten.
 • Voor alle andere contingenten is er geen minimumaanvraag en is de beschikbare hoeveelheid het aan te vragen maximum.

Hoe aanvragen

U vraagt het invoercertificaat digitaal aan. Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Om in te loggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met minimaal 3 werkdagen verwerkingstijd.
 • Voor het ondertekenen van uw aanvraag heeft u een TAN-code nodig. Zorg dat u alvast een aantal codes op voorraad heeft. Deze vraagt u aan op mijn.rvo.nl. Ga daarvoor naar de pagina Machtigingen en TAN-codes en kijk onder het kopje mijn.rvo.nl.
 • U kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen. Vraag daarvoor een machtigingsformulier bij ons aan en stuur dat ondertekend retour. Wilt u namens meerdere bedrijven in één keer alle machtigingen regelen? Neem ook dan contact met ons op via teaminenuitvoer@rvo.nl.
 • U kunt voor uw aanvraag het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken.
 • Heeft u een pop-upblokkering aanstaan? Schakel deze dan uit, want het formulier opent in een pop-upvenster. Bekijk de instructievideo om te zien hoe u de pop-upblokkering uitschakelt.
 • Bent u eenmaal ingelogd met eHerkenning? Houd er dan rekening mee dat u automatisch wordt uitgelogd als u de site 15 minuten niet heeft gebruikt.
 • Gebruik bij het invullen van de aanvraag de handleiding Quick Reference Guide. 

Wilt u of kunt u niet digitaal aanvragen? Vraag dan een aanvraagformulier aan via teaminenuitvoer@rvo.nl. Vul het formulier in, onderteken het en stuur uw aanvraag naar basisregistratie@rvo.nl.

Zekerheid stellen

Samen met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. Die hoeft niet tegelijkertijd met de aanvraag binnen te zijn. Maar wij willen wel de zekerheid op de laatste dag van de inschrijving, uiterlijk om 13:00 uur, van u ontvangen.

De hoogte van de zekerheid verschilt per contingent. In de Tabel invoer zuivel hieronder leest u wat voor u geldt.

Stelt u de zekerheid door een bankgarantie? Dan kunt u gebruikmaken van het onderstaande 'Model Bankgarantie'. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Zekerheid.

Na uw aanvraag

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt op de pagina Invoer zuivel.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?