Invoercertificaat zuivel aanvragen

Gepubliceerd op:
3 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2021

Wilt u gebruikmaken van de Regeling Zuivel? Dan heeft u een invoercertificaat nodig. Dit kunt u bij ons aanvragen.

Kijk eerst of u aan de voorwaarden voldoet op de pagina Invoer Zuivel.

Wanneer aanvragen

Aanvragen kan in de eerste 7 dagen voorafgaand aan de nieuwe contingentperiode. Is er daarna nog hoeveelheid beschikbaar? Dan mag u in de eerste 7 dagen van elke maand opnieuw aanvragen, met uitzondering van december. U mag van 23 tot en met 30 november aanvragen voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari.

Hoeveel aanvragen

 • Nieuw-Zeelandse boter: Voor contingent 09.4182 vraagt u minimaal 20 ton en maximaal 10% van de beschikbare hoeveelheid aan.
 • Voor contingent 09.4195 vraagt u maximaal 125% aan van de door u aangetoonde hoeveelheid ingevoerde producten.
 • Voor alle andere contingenten is er geen minimumaanvraag en is de beschikbare hoeveelheid het aan te vragen maximum.

Hoe aanvragen

U vraagt het invoercertificaat digitaal aan. Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Om in te loggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met minimaal 3 werkdagen verwerkingstijd.
 • Voor het ondertekenen van uw aanvraag heeft u een TAN-code nodig. Zorg dat u alvast een aantal codes op voorraad heeft. Deze vraagt u aan op mijn.rvo.nl. Ga daarvoor naar de pagina Machtigingen en TAN-codes en kijk onder het kopje mijn.rvo.nl.
 • U kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen. Vraag daarvoor een machtigingsformulier bij ons aan en stuur dat ondertekend retour. Wilt u namens meerdere bedrijven in één keer alle machtigingen regelen? Neem ook dan contact met ons op via teaminenuitvoer@rvo.nl.
 • U kunt voor uw aanvraag het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken.
 • Heeft u een pop-upblokkering aanstaan? Schakel deze dan uit, want het formulier opent in een pop-upvenster. Bekijk de instructievideo om te zien hoe u de pop-upblokkering uitschakelt.
 • Bent u eenmaal ingelogd met eHerkenning? Houd er dan rekening mee dat u automatisch wordt uitgelogd als u de site 15 minuten niet heeft gebruikt.
 • Gebruik bij het invullen van de aanvraag de quick reference guides op mijn.rvo.nl.

Wilt u of kunt u niet digitaal aanvragen? Vraag dan een aanvraagformulier aan via teaminenuitvoer@rvo.nl. Vul het formulier in, onderteken het en stuur uw aanvraag naar basisregistratie@rvo.nl.

Zekerheid stellen

Samen met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. Die hoeft niet tegelijkertijd met de aanvraag binnen te zijn. Maar wij willen wel de zekerheid op de laatste dag van de inschrijving, uiterlijk om 13:00 uur, van u ontvangen.

De hoogte van de zekerheid verschilt per contingent. In het 'Overzicht invoer zuivel' hieronder leest u wat voor u geldt.

Stelt u de zekerheid door een bankgarantie? Dan kunt u gebruikmaken van het onderstaande 'Model Bankgarantie'. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Zekerheid.

Na uw aanvraag

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt op de pagina Invoer zuivel.

Vragen over de Regeling invoer zuivel?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?