Invoercertificaat pluimveevlees aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2023
Gepubliceerd op:
28 april 2021

Wilt u gebruikmaken van een invoercontingent in de pluimveevleessector? Dan heeft u een invoercertificaat nodig. Dit kunt u digitaal bij ons aanvragen.

Kijk eerst of u aan de voorwaarden voldoet op Invoer pluimveevlees.

Wanneer aanvragen?

U kunt voor het eerst aanvragen in de eerste 7 dagen van de maand voordat het contingentjaar opent. Is dit op 1 juli? Dan kunt u aanvragen in de eerste 7 dagen van juni. Opent uw contingentjaar op 1 januari? Dan kunt u aanvragen van 23 t/m 30 november, omdat u niet mag aanvragen in december. Is er na de aanvraagperiode nog een hoeveelheid over? Dan mag u in de eerste 7 dagen van elke volgende maand weer aanvragen.

Hoeveel aanvragen?

Vraagt u aan voor een contingent met referentiehoeveelheid? Houd er dan rekening mee dat uw aanvraag niet meer mag zijn dan uw referentiehoeveelheid voor die (deel)periode.

Overgebleven hoeveelheden mag u niet overhevelen naar een nieuw contingentjaar.

Hoe aanvragen?

U vraagt het invoercertificaat digitaal aan. Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Om in te loggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met minimaal 3 werkdagen verwerkingstijd.
 • U kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen. Vraag daarvoor een machtigingsformulier bij ons aan en stuur dat ondertekend retour. Wilt u namens meerdere bedrijven in één keer alle machtigingen regelen? Neem ook dan contact met ons op via teaminenuitvoer@rvo.nl.
 • U kunt voor uw aanvraag het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken.
 • Heeft u een pop-upblokkering aanstaan? Schakel deze dan uit, want het formulier opent in een pop-upvenster. Bekijk de instructievideo om te zien hoe u de pop-upblokkering uitschakelt.
 • Bent u eenmaal ingelogd met eHerkenning? Houd er dan rekening mee dat u automatisch wordt uitgelogd als u de site 15 minuten niet heeft gebruikt.
 • Gebruik bij het invullen van de aanvraag de Quick Reference Guide.
 • Aan het einde van de aanvraag verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden. En dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. 

Bijlagen bij uw aanvraag

Voor uw eerste aanvraag voor een contingentjaar stuurt u deze bijlagen mee:

 • uittreksel van KVK
 • recente btw-opgave
 • EORI-nummer
 • bewijs van handel (invoer) of referentie, als dat nodig is

Bewijs van handel opsturen

Dien het bewijs van invoer pluimvee in. Dit doet u door het Excelbestand op mijn.rvo.nl in te vullen. Daarna stuurt u dit naar teaminenuitvoer@rvo.nl.

Heeft u een bewijs voor handel met het buitenland? Stuur dan ook de scans van de originele douanedocumenten en invoeraangiftes mee. Deze documenten moeten ondertekend en gestempeld zijn door de buitenlandse douane. Stuur de documenten ook via de post op naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team in- en uitvoer
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Zekerheid stellen

Samen met uw aanvraag moet u een zekerheid bij ons stellen. Dit kan met een storting of een bankgarantie. Die hoeft niet tegelijkertijd met de aanvraag binnen te zijn. Maar wij willen wel de zekerheid op de laatste dag van de inschrijving, uiterlijk om 13:00 uur, van u ontvangen.

De hoogte van de zekerheid verschilt per contingent. In het Overzicht pluimveevleescontingenten leest u wat voor u geldt.

Stelt u de zekerheid door een bankgarantie? Dan kunt u gebruikmaken van het Model Bankgarantie Nederlands. Dit model en meer informatie over zekerheid stellen vindt u op Zekerheid.

  Na uw aanvraag

  U leest wat er na uw aanvraag gebeurt op Invoer pluimveevlees.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
  Bent u tevreden over deze pagina?