Invoer pluimveevlees

Laatst gecontroleerd op:
29 april 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2016

Binnen de regeling pluimveevlees kunt u bepaalde producten tegen een verlaagde invoerheffing invoeren.

Veterinaire voorwaarden

U moet aan alle veterinaire voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). U kunt contact opnemen met de NVWA via e-mail info@nvwa.nl of telefonisch: 0900 0388.

Voorwaarden invoer zonder tariefcontingent

Bij de invoer van pluimveevlees uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (EU) moet u invoeraangifte doen. Dit doet u bij de douane.

Ook betaalt u een invoerheffing. De hoogte daarvan verschilt per product. U kunt ook te maken krijgen met een aanvullende invoerheffing. Elke maand wordt de aanvullende invoerheffing bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU), alleen niet in augustus. Een voorbeeld van een berekening van een aanvullende invoerheffing leest u in het document Systeem van aanvullende douanerechten pluimvee en eieren.

Met sommige landen of groep landen is een vrijhandelsafspraak gemaakt. Ook dan betaalt u minder of soms geen invoerheffing. Lees meer over de vrijhandelsafspraken op de website van de douane.

Voorwaarden invoer binnen tariefcontingenten

Er zijn verschillende voorwaarden die gelden voor het invoeren van pluimveevlees binnen tariefcontingenten.

Certificaatplicht Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne heeft u tijdelijk geen certificaat nodig voor producten uit Oekraïne binnen tariefcontingenten. Van 4 juni 2022 tot en met 5 juni 2024 mag u de producten zonder invoercertificaat en zonder invoerheffing invoeren. In de sector pluimveevlees gaat het om de tariefcontingenten 09.4273 en 09.4274.

Algemene voorwaarden invoer pluimveevlees

Voor het aanvragen van de invoercertificaten gelden ook een aantal algemene voorwaarden:

  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
  • U mag alleen aanvragen in de lidstaat waarin u gevestigd bent.
  • Uw bedrijf is voor btw-doeleinden in Nederland geregistreerd.
  • Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers mogen niet voor zichzelf aanvragen.

Aanvullende voorwaarden

Naast de algemene voorwaarden kunnen er nog aanvullende voorwaarden worden gesteld voordat u mag deelnemen. Voor sommige contingenten moet u zich vooraf registreren in de LORI-database van de Europese Commissie. Lees meer hierover op LORI-registratie en referentiehoeveelheid.

Voor andere contingenten heeft u geen LORI-registratie nodig, maar moet u een referentie aantonen of bewijs van handel. Vraagt u een contingent met bewijs van handel aan? Gebruik dan de GN-codes (pdf). Deze codes vindt u in bijlage I, deel XX van de Gemeenschappelijke Marktordening EU.

Bewijs van handel

Voor de meeste contingenten moet u een bewijs van handel aantonen. Kijk in de tabel pluimveevleescontingenten voor de geldende voorwaarden voor het contingent waarvoor u wilt aanvragen. Deze vindt u op Invoercertificaten pluimveevlees aanvragen. Hier leest u ook hoe u het bewijs aanvraagt en opstuurt.

Bewijs van oorsprong

Bekijk de Bijlage Basisregeling Tariefcontingenten om te zien voor welk contingent u een Bewijs van oorsprong nodig heeft. Deze bijlage vindt u bij Downloads.

Voor enkele contingenten kunt u zonder aanvullende voorwaarden deelnemen. In het Overzicht pluimveevleescontingenten ziet u per contingent welke voorwaarden er gelden.

Invoercertificaat aanvragen en zekerheid stellen

Hoe u dit doet leest u op Invoercertificaat pluimveevlees aanvragen.

Na uw aanvraag

Na een aanvraagperiode melden wij de aangevraagde hoeveelheid aan de Europese Commissie (EC). De EC vergelijkt de meldingen van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid. Als er meer aangevraagd is dan er beschikbaar is, stelt de EC een toewijzingspercentage vast.

Heeft u in de eerste 7 dagen van een maand aangevraagd? Dan is de toewijzing uiterlijk de 22e van de maand van aanvraag. Vraagt u aan in de periode van 23 t/m 30 november? Dan is de toewijzing uiterlijk 14 december. U kunt de toewijzing bekijken in de database van de EC. Kies eerst een taal, daarna het jaar, de sector en het contingentnummer.

Na uw invoer

Stuur het invoercertificaat binnen 60 dagen na de laatste geldigheidsdag terug naar

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team in- en uitvoer
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Benut u uw invoercertificaat volledig en stuurt u het tijdig terug? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven en verbeuren, leest u op Zekerheid.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) nakomt. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dien dan een verzoek om erkenning van overmacht in. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

  • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
  • vermeldt u het certificaatnummer;
  • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als het op tijd door ons is ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat:

  • wij u op de hoogte hebben gebracht dat u de invoerverplichting niet bent nagekomen;
  • de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

De termijn van 30 dagen begint op de datum waarop één van bovenstaande situaties zich het eerst voordoet.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan heeft u nog 30 dagen om ons een verzoek van overmacht te sturen. Deze periode gaat in op het moment dat wij het bewijs van invoer uiterlijk moesten ontvangen. 

Wetten en regels

Blijf op de hoogte

U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

RSS-feed verandert

De RSS-feed verandert. Vanaf nu kiest u zelf van welke sector u op de hoogte wilt blijven. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe. Voeg Pluimvee toe.

Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? Lees meer informatie op RSS.

Aanmelden voor e-mails over contingenten

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor e-mails over in- en uitvoercontingenten. U geeft zelf aan in welke sector(en) u interesse heeft. Wij versturen deze e-mail elke maand minimaal één keer. Geef uw voorkeuren nu door.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?