LORI-registratie en referentiehoeveelheid

Gepubliceerd op:
4 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
13 november 2023

Wilt u invoercertificaten voor tariefcontingentperioden aanvragen die ingaan op of na 1 januari 2021? Dan gelden er nieuwe voorwaarden. Voor een aantal contingenten moet u geregistreerd zijn in de LORI-database voordat u mag aanvragen.

LORI (Licence Operator Registration Identification) is een elektronisch systeem van de Europese Commissie (EC). Dit is bedoeld voor de registratie van marktdeelnemers die invoercertificaten aanvragen. In deze database moet u bepaalde gegevens over uw bedrijf registreren. De database is al beschikbaar.

Welke contingenten?

Wilt u aanvragen voor knoflook uit China of voor bepaalde contingenten pluimveevlees? Dan moet u zich vooraf registreren in de LORI-database. U moet tenminste 2 maanden vóór de maand van aanvraag, hierin geregistreerd staan. U moet voor deze contingenten, voordat u mag aanvragen, ook een referentiehoeveelheid aantonen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Referentiehoeveelheid en bewijs.

Voor een aantal contingenten moet u wel een referentiehoeveelheid aantonen, maar is LORI-registratie niet verplicht. U vindt een overzicht van alle contingenten met een verplichte LORI-registratie en/of referentiehoeveelheid in het document hieronder.

Toegangsrechten en invullen database

Om te kunnen registreren in de LORI-database, doorloopt u de volgende 3 stappen:

 1. U vraagt een gebruikersnaam aan.
 2. U vraagt toegangsrechten aan.
 3. U registreert u in de database.

U vindt meer informatie over deze procedure bij de downloads onderaan deze pagina.

Gegevens

U levert de volgende gegevens aan via het LORI-registratieformulier:

 • identiteit van de marktdeelnemer;
 • onafhankelijkheidsverklaring per contingent;
 • bewijs van substantiële economische activiteit;
 • namen en gegevens van personen die gemachtigd zijn om namens de marktdeelnemer een certificaataanvraag in te dienen;
 • eigendomsstructuur en gegevens daarvan;
 • gegevens van marktdeelnemers waarmee u banden heeft, en die ook aanvragen indienen voor hetzelfde tariefcontingent;
 • beheersstructuur van de marktdeelnemer.

Uw gegevens zijn persoonlijk. Alleen bevoegde personen bij de Europese Commissie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen de gegevens bekijken.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de LORI-registratie te regelen en te onderhouden. U gebruikt daarvoor het formulier Machtiging LORI-registratie op mijn.rvo.nl. De gemachtigde moet dit formulier meesturen met zijn aanvraag voor toegang tot het LORI-systeem.

Onafhankelijkheidsverklaring

Wilt u een aanvraag indienen voor een tariefcontingent waarbij registratie vooraf verplicht is? Dan kan dat alleen:

 • als u geen banden heeft met andere natuurlijke- of rechtspersonen die een aanvraag indienen voor hetzelfde tariefcontingent-volgnummer; of
 • als u wel een band heeft met andere natuurlijke- of rechtspersonen die een aanvraag indienen voor hetzelfde tariefcontingent-volgnummer, maar regelmatig 'substantiële economische activiteiten' verricht.

U moet per contingent waarvoor u aanvraagt, een onafhankelijkheidsverklaring uploaden in de LORI-database. U vindt dit formulier op mijn.rvo.nl.

Bewijs van substantiële economische activiteit

U kunt bewijs van substantiële economische activiteit leveren door 4 documenten te uploaden in de LORI-database. Deze documenten vindt u op de pagina Documenten voor Substantiële economische activiteit.

Na uw registratie

Na uw registratie in LORI controleren wij of de ingevoerde gegevens correct en volledig zijn. Houd er rekening mee dat wij aanvullende informatie kunnen opvragen. U krijgt een afwijzing als wij vinden dat de in LORI geregistreerde gegevens niet correct en actueel zijn. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.

Als wij uw registratie accepteren, dan melden wij dat aan de Europese Commissie (EC). De EC maakt uw registratie definitief.

Wijzigen LORI-registratie

U moet elke wijziging melden binnen 30 kalenderdagen na de datum waarop de wijziging ingaat.

Fusie en overname

Neemt een geregistreerd bedrijf een ander geregistreerd bedrijf over? Dan moet de registratie van het overgenomen bedrijf ingetrokken worden.

 • Ontstaat er door fusie een nieuw bedrijf? Dan moet u de registratie plaatsvinden 2 maanden vóór de maand van uw aanvraag een nieuwe registratie indienen onder de nieuwe bedrijfsnaam.
 • Gaan 2 gefuseerde bedrijven verder onder de naam van een van de 2 fusiepartners? Dan hoeft u alleen de bestaande gegevens te wijzigen.

Publicatie gegevens marktdeelnemers

De EC publiceert op haar website aan het eind van elke tariefcontingentperiode naam, adres en EORI-nummer van de marktdeelnemers. Het gaat om marktdeelnemers die tijdens de vorige tariefcontingentperiode certificaten hebben ontvangen voor contingenten met een verplichte registratie. Na 12 maanden worden de gegevens weer verwijderd.

Gegevens pluimvee 2021

Het kalenderjaar 2021 is afgesloten. De Europese Commissie heeft de gegevens van de aanvragers voor pluimveecontingenten en hun verplichte LORI-registratie gepubliceerd. Het gaat over contingenten met de looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2021.

Gegevens pluimvee 2021/2022 

Het contingentjaar 2021/2022 is afgesloten. De EC heeft de gegevens van de aanvragers voor pluimveevlees en hun verplichte LORI-registratie gepubliceerd. Het gaat over contingenten met de looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.

Gegevens knoflook 2021/2022

Het contingentjaar 2021/2022 is afgesloten. De EC heeft de gegevens van de aanvragers voor Chinese knoflook en hun verplichte LORI-registratie gepubliceerd. Het gaat over contingenten met de looptijd van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2022.

Referentiehoeveelheid aantonen

Vraagt u aan voor een tariefcontingent met een verplichte LORI-registratie? Dan moet u een referentiehoeveelheid aantonen. Er zijn ook tariefcontingenten waarbij u alleen de referentiehoeveelheid moet aantonen, maar u zich niet vooraf hoeft te registreren in de LORI-database. U vindt een overzicht van alle contingenten met voorafgaande LORI-registratie en/of referentiehoeveelheid in de pdf onder het kopje 'Welke contingenten'.

Bekijk voor meer informatie de pagina Referentiehoeveelheid en bewijs.

Sancties

U moet in het LORI-systeem de juiste documenten indienen en juiste en actuele gegevens registreren. Zijn de documenten of gegevens onjuist, maar wel essentieel voor de afgifte van een certificaat? Dan past de EC sancties toe. De EC sluit u uit van deelname aan het betrokken contingent voor de hele tariefcontingentperiode waarin de vaststelling is gedaan, én de daarop volgende tariefcontingentperiode.

Dient u doelbewust onjuiste documenten in of onjuiste en niet-actuele gegevens, terwijl die essentieel zijn voor de afgifte van een certificaat? Dan sluit de EC u uit van deelname aan het betrokken contingent. De uitsluiting geldt voor de hele tariefcontingentperiode waarin de vaststelling is gedaan, én voor de daarop volgende 2 tariefcontingentperioden.

Constateert de EC achteraf dat u onjuiste documenten heeft ingediend en/of onjuiste gegevens heeft verstrekt, terwijl u de goederen al in de EU heeft ingevoerd? Dan moet u de verschuldigde invoerrechten alsnog betalen.

Klachten over onterechte registratie

Bent u in het LORI-systeem geregistreerd en vindt u dat een andere geregistreerde deelnemer ten onrechte is geregistreerd? Dan kunt u bij ons een gemotiveerde klacht indienen via Lori-registratie-klacht@rvo.nl. Vermeld uw naam, adres en de datum.

Meer informatie en downloads

Voor meer informatie kunt u de verordeningen van de Europese Commissie (pdf) nalezen. In de bijlagen vindt u de details van de contingenten. Bij de beschikbare hoeveelheden zijn de hoeveelheden na de Brexit nog niet vermeld.

Heeft u nog vragen over de LORI-database? Lees meer op onze pagina Veelgestelde vragen.

Vragen over LORI-registratie?

Stuur een e-mail naar teaminenuitvoer@rvo.nl (onderwerp: Nieuwe TRQ)

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?