Documenten voor Substantiële economische activiteit

Laatst gecontroleerd op:
6 september 2021
Gepubliceerd op:
4 augustus 2020

Voor een bewijs van substantiële economische activiteit uploadt u de volgende 4 documenten in de LORI-database:

  1. Een gewaarmerkt uittreksel uit het KVK-handelsregister (niet ouder dan 3 maanden en niet ouder dan de laatste wijziging).
  2. Uw interne, meest uitgebreide jaarrekening 2022* met een accountantsverklaring (geen KVK-deponeringsjaarrekening).
  3. Bewijs van uw btw-registratie waarop uw btw-nummer staat.
  4. Structuurschema: een relatieschema met daarin alle zakelijke banden van de aanvrager met natuurlijke personen of rechtspersonen. Het maakt daarbij niet uit of deze partij(en) ook een aanvraag indienen voor tariefcontingenten. Het gaat hierbij om banden zoals beschreven in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760, met als peildatum de registratiedatum van de aanvrager in de LORI-database. De holding, tussenholdings en joint ventures moeten in het relatieschema staan. Een structuurschema is niet het organogram. U vindt een voorbeeld van een structuurschema onder Downloads.

2 mogelijkheden bij jaarrekening aanleveren

Hoe u uw jaarrekening (document 2) moet aanleveren hangt af van uw situatie. Er zijn 2 mogelijkheden.

Als u onderdeel bent van een concern(groep) met wettelijke controleplicht:

a: De vennootschappelijke jaarrekening 2022* met een controleverklaring.
b: De jaarrekeningcijfers (consolidatieset) 2022* zoals gebruikt bij a.

Als u onderdeel bent van een concern(groep) zonder wettelijke controleplicht:

a: De vennootschappelijke jaarrekening 2022* met een samenstellingsverklaring.
b: De jaarrekeningcijfers (consolidatieset) 2022* zoals gebruikt bij a.

*Is de jaarrekening van 2022 nog niet beschikbaar? Dan mag u ook de jaarrekening 2021 meesturen met een conceptversie van 2022.

Waarom 4 documenten?

In de verordening staat dat u tenminste 1 van de bovenstaande documenten moet overleggen. Toch vragen wij u om deze 4 documenten allemaal te uploaden in het LORI-systeem. Zo kan de Europese Commissie uw volledige registratie beoordelen en voorkomt u eventuele sancties achteraf. Zorg ervoor dat de documenten die u uploadt, correct en actueel zijn.

Downloads

Vragen over LORI-registratie?

Stuur een e-mail naar Team in- en uitvoer (onderwerp: nieuwe TRQ)

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?