Invoer rundvlees

Gepubliceerd op:
27 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023

Wilt u rundvlees invoeren uit landen buiten de EU? Dan heeft u een EORI-nummer nodig en betaalt u een invoerheffing bij de douane. Deze varieert per product. In een aantal gevallen hoeft u minder en soms geen invoerheffing te betalen. Dit kan als u gebruikmaakt van een tariefcontingent. Maar ook als er met een land of groep landen een vrijhandelsafspraak is gemaakt.

Voor een aantal tariefcontingenten kunt u invoercertificaten aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen tariefcontingenten rundvlees - RVO

Maakt u gebruik van een tariefcontingent? Dan betaalt u bij uw invoeraangifte een lagere of soms geen invoerheffing. U kunt bij ons een aanvraag indienen voor de volgende tariefcontingenten:

 • rundvlees van hoge kwaliteit (Hilton-beef);
 • rundvlees uit Chili;
 • GATT contingent voor bevroren rundvlees;
 • babybeef uit Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Servië, Kosovo en Montenegro;
 • gedroogd rundvlees uit Zwitserland;
 • rundvlees uit Canada;
 • rundvlees uit Oekraïne.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deelname. De belangrijkste afspraken vindt u in het document Kort overzicht invoercontingenten rund onderaan deze pagina. Alle informatie over de regelgeving vanaf 2021 vindt u op de pagina invoer agrarische producten.

Maakt u geen gebruik van een invoerregeling? Dan heeft u geen invoercertificaat nodig.

Certificaatplicht Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne heeft u tijdelijk geen certificaat nodig voor producten uit Oekraïne binnen tariefcontingenten. Van 4 juni 2022 tot en met 5 juni 2024 mag u de producten zonder invoercertificaat en zonder invoerheffing invoeren. In de rundvleessector gaat het om tariefcontingent 09.4270.

Voorwaarden voor deelname

Binnen RVO geeft het team in- en uitvoer van de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) de invoercertificaten af. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u geregistreerd zijn. Bent u nog niet geregistreerd? Dan kunt u een verzoek indienen bij basisregistratie@rvo.nl. U stuurt de volgende documenten mee:

 • een uittreksel van KVK;
 • een btw-registratie; en
 • uw EORI-nummer.

Douane-agenten en douane-expediteurs mogen niet voor zichzelf aanvragen.

Daarnaast moet u voor sommige contingenten, bij uw 1e aanvraag, binnen een contingentjaar bewijs van handel of een referentiehoeveelheid aantonen.

Geen bewijs van handel

U heeft geen bewijs van handel nodig voor deelname aan de volgende tariefcontingenten:

 • rundvlees van hoge kwaliteit (Hilton beef) uit de Verenigde Staten en Canada, contingent 09.4002 (vanaf 1 juli 2021);
 • rundvlees van hoge kwaliteit (Hilton beef) uit Argentinië (09.4450), Australië (09.4451), Uruguay (09.4452), Brazilië (09.4453), Nieuw-Zeeland (09.4454), Paraguay (09.4455);
 • buffelvlees (bevroren, zonder been) uit Australië, contingent 09.4001;
 • buffelvlees (vers, gekoeld of bevroren, zonder been) uit Argentinië, contingent 09.4004;
 • rundvlees uit Chili, contingent 09.4181;
 • gedroogd vlees zonder been uit Zwitserland, contingent 09.4202;
 • babybeef uit Servië (09.4198), Montenegro (09.4199), Kosovo (09.4200), Bosnië en Herzegovina (09.4504), Republiek Noord-Macedonië (09.4505).

Bewijs van handel

Voor sommige contingenten moet u bij uw 1e aanvraag voor een contingentjaar bewijs van handel aantonen. U moet dan een bepaalde hoeveelheid producten in de EU hebben ingevoerd of uit de EU hebben uitgevoerd. Het gaat om handel in rundvleesproducten die vallen onder verordening 1308/2013, bijlage I, deel XV.

Bewijs van handel moet u aantonen voor contingent:

 • 09.4280, Rundvlees uitgezonderd bizon, vers of gekoeld, uit Canada;
 • 09.4281, Rundvlees uitgezonderd bizon, bevroren, uit Canada;

Voor deze contingenten moet u 25 ton aantonen over de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar, voorafgaand aan de nieuwe tariefcontingentperiode.

Referentiehoeveelheid aantonen

Voor een aantal regelingen moet u vóór uw aanvraag referentie aantonen. Dat is de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid producten die u in de EU heeft ingevoerd in een periode van 12 maanden. Deze periode eindigt 2 maanden voordat u de eerste aanvraag mag indienen.

U moet referentie aantonen voor de volgende contingenten:

 • contingent 09.4003, bevroren rundvlees;
 • contingent 09.4270, rundvlees uit Oekraïne.

Voor het contingent 09.4003 loopt de referentieperiode van 1 april tot en met 31 maart het jaar daarop, voorafgaande aan de nieuwe tariefcontingentperiode. Voor het contingent 09.4270 loopt de referentieperiode van 23 september tot en met 22 september van het daarop volgende jaar, voorafgaande aan de nieuwe tariefcontingentperiode.

De referentie mag u alleen aantonen met producten met GN-codes die vallen onder het contingent waarvoor u aanvraagt. Ook moeten deze producten dezelfde oorsprong hebben.

U mag maximaal 15% van de beschikbare hoeveelheid aanvragen. Als de contingentperiode is onderverdeeld in deelperiodes, dan wordt de referentiehoeveelheid verdeeld over de deelperioden.

Invoercertificaat aanvragen en zekerheid stellen

Om deel te nemen aan deze regeling, moet u een invoercertificaat aanvragen en een zekerheid stellen. Hoe en wanneer u dat doet, leest u op de pagina Invoercertificaat rundvlees aanvragen.

Na uw aanvraag

Is er een vaste aanvraagperiode voor de regeling? Dan melden wij na de aanvraagperiode de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie (EC). De EC vergelijkt de aangevraagde hoeveelheden van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid.

Is er meer aangevraagd dan de beschikbare hoeveelheid? Dan stelt de EC een toewijzingspercentage vast. U krijgt dan een invoercertificaat met de hoeveelheid die de EC toewijst.

U kunt de toewijzing raadplegen in de database van de EC. Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, de sector en tenslotte het contingentnummer.

Na uw invoer

U moet het invoercertificaat binnen 60 dagen na de laatste geldigheidsdag terugsturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM), Team In- en Uitvoer
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Onder Vo. 2020/761 moet u het certificaat binnen 60 dagen terugsturen. Dit geldt voor sommige contingenten vanaf 1 januari 2021 en voor sommigen vanaf 1 juli 2021. Zie het overzicht onder Invoerregelingen rundvlees - RVO, bovenaan deze pagina.

Heeft u uw invoercertificaat of importrecht volledig benut en tijdig teruggestuurd? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven en verbeuren, leest u op de pagina Zekerheid.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) nakomt. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dan dient u een verzoek om erkenning van overmacht in. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Let op: Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als het op tijd door ons is ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat:

 • wij u op de hoogte hebben gebracht dat u de invoerverplichting niet bent nagekomen;
 • de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

De termijn van 30 dagen begint op de datum waarop één van bovenstaande situaties zich het eerst voordoet.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat de termijn verstreken is, waarbinnen het bewijs van nakoming van de invoerverplichting zou moeten zijn verstrekt.

Blijf op de hoogte

U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

RSS-feed verandert

De RSS-feed verandert. Vanaf nu kiest u zelf van welke sector u op de hoogte wilt blijven. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe. Voeg Runderen toe.

Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? Lees meer informatie op RSS.

Aanmelden voor e-mails over contingenten

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor e-mails over in- en uitvoercontingenten. U geeft zelf aan in welke sector(en) u interesse heeft. Wij versturen deze e-mail elke maand minimaal één keer. Geef uw voorkeuren nu door.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?