Investeringsaftrek MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Via de MIA\Vamil-regeling kunnen bedrijven en woningcorporaties in aanmerking komen voor een investeringsaftrek wanneer ze investeren in milieuvriendelijke technieken. Hieronder vallen ook een aantal adaptatiemaatregelen, zoals infiltratiesystemen en groene daken.

Werking

Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunnen bedrijven en woningcorporaties fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Dit geldt voor investeringen tussen € 2.500 en € 25 miljoen. Bij de MIA kan de investeringsaftrek oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Bij de Vamil kunnen 75% van de investeringskosten afgeschreven worden. Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot 12%. Lees meer over de voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor de MIA\Vamil-regeling moet de techniek waarin geïnvesteerd wordt op de Milieulijst staan. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast. In de huidige Milieulijst (2021) zijn voor bedrijven verschillende adaptatiemaatregelen in de Milieulijst opgenomen. Enkele voorbeelden zijn het vergroenen en/of klimaatadaptief inrichten van bedrijventerreinen en voorzieningen voor het bufferen en/of infiltreren van regenwater. Voor agrarische bedrijven staan productieapparatuur voor zilte en/of natte teelt; omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage en waterberging onder kassen op de lijst. Sinds 2021 zijn enkele klimaatadaptieve maatregelen ook voor woningcorporaties opengesteld. Het gaat hier om het vegetatiedak en een gevel- of muurbegroeiingssysteem.

Meer informatie?

De MIA\Vamil-regeling

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?