Regeling groenprojecten

Gepubliceerd op:
27 februari 2024

De Regeling groenprojecten stimuleert investeringen in groene projecten die door de Nederlandse overheid zijn goedgekeurd. Hierbij gelden enerzijds fiscale voordelen voor degenen die via een groenfonds sparen/beleggen en anderzijds rentekorting voor degenen die een lening aanvragen om een groenproject te financieren.

Werking

Onder de Regeling groenprojecten vallen alleen projecten die de Nederlandse overheid via een Groenverklaring heeft goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld om ontwikkelingen in milieutechnologie, circulaire economie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Wie geld wil lenen voor een groen project kan de bank verzoeken om een Groenverklaring voor het project aan te vragen. RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) toetst het project dan namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en geeft een Groenverklaring af. Hiermee kan de bank een lening met een lager rentetarief aanbieden. Enkel banken met een groenfonds doen aan deze regeling mee.

Voor spaarders en beleggers die deelnemen in een groenfonds gelden fiscale voordelen via de inkomstenbelasting. Deze belastingvoordelen zijn een compensatie voor het lagere rendement van een groenfonds. Op het gebied van klimaatadaptatie komen de volgende projectcategorieën in aanmerking voor een Groenverklaring:

  • Vegetatiedaken en verticale tuinen
  • Gebouwgebonden waterberging
  • Retentiegebieden
  • Zilte teelt

Voorbeeld

Floating Office Rijnhaven

Meer informatie?

Regeling groenprojecten

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?