Toekenning bovenwijks

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Voorzieningen zoals waterbassins of een park, kunnen als ‘ bovenwijks ’ worden aangemerkt. Deze voorzieningen zijn niet enkel aan een exploitatie gebied toe te schrijven, maar zijn van nut voor meerdere gebieden (zowel voor de nieuwe gebiedsontwikkeling als voor de bestaande stad c.q. bestaand bebouwd gebied). Deze omliggende omgeving profiteert ook waardoor kosten voor de inrichting (deels) daaraan toegerekend kunnen worden.

Werking

Bovenwijkse voorzieningen kunnen op meerdere wijzen proportioneel toegerekend worden, namelijk: 

  • Deels of volledig op de gemeentelijke grondexploitatie laten drukken.
  • Deels in rekening brengen via een anterieure overeenkomst in geval van een private grondexploitatie.
  • Het deel dat niet is toe te rekenen aan (gemeentelijke of private) gebieds ontwikkelingen c.q. grondexploitaties dient de gemeente meerjarig af te schrijven. Dit deel van de investering drukt daarmee niet op de gebiedsontwikkeling, maar structureel op de gemeentelijke begroting.

Het aanleggen van bijvoorbeeld een groot plein met calamiteitenberging (plein groter dan anders). Tijdens hevige neerslag wordt water er tijdelijk opgeslagen op en/of onder het plein en vertraagd afgevoerd. Het plein biedt voordelen voor de gebieden daar omheen; voor de bestaande stad en de uitleglocatie. Inrichtingskosten van het plein kunnen deels toegerekend worden aan de initiatiefnemers van een nieuwbouwlocatie en deels aan de bestaande stad.

Voorbeeld

Rapport Deloitte: Financiële instrumenten klimaatadaptief bouwen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?