Infiltratiekratten en -putten onder (on)verhard oppervlak

Gepubliceerd op:
8 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024

Infiltratiekratten en -putten zijn toepasbaar voor individuele woningen, maar ook voor hele stadswijken. Ze worden ondergronds geplaatst en zijn bedoeld om regenwater op te vangen en langzaam te laten infiltreren in het grondwater.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Droogte
  • Neerslag

Aandachtspunten

Let op onderhoud: kans op dichtslibben. Lage grondwaterstand noodzakelijk: max. 20cm boven GHG. Waterbergend vermogen van de ondergrond stijgt met factor 3,5. Bestaande bouw: toepassen bij herinrichting / onderhoud.

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?