Groene gevel

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
19 februari 2024

Een groene gevel zorgt ervoor dat gevels (en daarmee huizen) minder opwarmen bij hitte, en bijdragen aan verkoeling door verdamping van water.

Er zijn een aantal typen gevelbeplanting:

  • Zelfhechtende klimplanten die zichzelf vasthechten aan muren.
  • Klimplanten die een constructie zoals een pergola nodig hebben om omhoog te groeien.
  • Planten in bakken die aan de muur of vanaf een dak of een balkon langs de gevel groeien.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Hitte
  • Natuurinclusiviteit

Aandachtspunten

Afhankelijk van soort groen 2 à 3 keer per jaar snoeien/ bijhouden.

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?