Piekberging landelijk gebied

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

Bij een sterk verstedelijkte omgeving is het soms goedkoper om niet te kiezen voor regenwaterberging in de stad, maar daarbuiten. Door goede waterwegen aan te leggen naar het landelijk gebied, kan water snel afgevoerd worden en in een piekberging op landelijk gebied worden opgeslagen. Daar kan het na verloop van tijd afgevoerd worden naar het oppervlaktewater, of langzaam infiltreren in het grondwater.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Droogte
  • Neerslag
  • Overstromingsveiligheid

Aandachtspunten

-

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?