Schaduwroutes

Gepubliceerd op:
8 april 2024

Het is verstandig om hoofdroutes in een stad op een koele manier in te richten met veel schaduw. Denk hierbij aan routes van en naar voorzieningen voor kwetsbare groepen, zoals verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven en verblijfsplekken als scholen(pleinen), sportvelden en bushaltes. Schaduw is afhankelijk van de grootte van bomen en de aanwezige bebouwing. De schaduw in een nieuw ontwikkeld gebied verandert dus naarmate een ontwikkeling vordert en bomen verder volgroeit raken.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Droogte
  • Hitte
  • Natuurinclusiviteit
  • Neerslag

Aandachtspunten

Zie ook Basisveiligheidseisen MRA, Programma van Eisen BouwAdaptief Zuid-Holland: ten minste 30% schaduw voor belangrijke langzaamverkeersroutes en verblijfsplekken tijdens de hoogste zonnestand in de zomer.

Bronnen

  • Ambient, 2020
  • Arcadis, 2019
  • Bureauexpertise &Flux
  • Urban Green Blue Grids
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?