Slim ingerichte wegen: drempels, verdiepte straat, verlaagde berm, overstroming op maaiveld

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Om regenwateroverlast in huizen en kelders te voorkomen, is een slim ingerichte straat van groot belang. Drempels, een verdiepte straat of juist mogelijkheid tot overstroming in bermen en wadi’s zijn hier mogelijke oplossingen voor.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Neerslag
  • Overstromingsveiligheid

Aandachtspunten

Bij overstroming is aandacht nodig voor vegen en verwijderen ongewenste plantensoorten. Kan voor daling in aanleg- en beheerkosten zorgen. Bestaande bouw: toepassen bij herinrichting / onderhoud.

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?