Verhoogd maaiveld toepassen/ophogen bouwvlak

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

In sommige laaggelegen gebieden in Nederland is het zinvol om, wanneer er een nieuwe wijk gebouwd wordt, het bouwvlak integraal op te hogen. Dit neemt veel risico’s bij overstromingen weg. Vitale en kwetsbare infrastructuur zoals elektriciteitskasten en wegen liggen dan bijvoorbeeld hoger, en huizen overstromen minder snel.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Neerslag
  • Overstromingsveiligheid

Aandachtspunten

Kosten verschillen per bodemsoort / andere omstandigheden bouwvlak. Consequenties voor bodemleven en flora en fauna; niet integraal ophogen.

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?