Vogel-, en vleermuis- en insectenkasten

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Veel vogel- en vleermuissoorten, evenals insecten, worden gehinderd in hun voortplanting door een gebrek aan geschikte nestvoorzieningen. Door deze in te metselen in nieuwbouwwoningen, of door nestkasten en insectenhotels op te hangen in de buurt van voedselvoorzieningen, kunnen deze dieren een stimulans krijgen en wordt biodiversiteit versterkt.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Natuurinclusiviteit

Aandachtspunten

Aan of in muren en bomen aan te brengen. 1 keer per jaar schoonmaken.

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?