(natuurvriendelijke) Wadi’s

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Wadi's zijn greppels met een waterdoorlatende bodem, vaak beplant met gras. Bij een wadisysteem stroomt het water van daken en wegen niet in de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels in de wadi. Natuurvriendelijke wadi's met veel inheemse vegetatie zorgen daarnaast voor een significante bijdrage aan de biodiversiteit in een wijk, en hoeven daarnaast veel minder vaak gemaaid te worden.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Droogte
  • Hitte
  • Natuurinclusiviteit
  • Neerslag

Aandachtspunten

Ruimtevraag, vooral bij bestaande bouw; vooral toepasbaar bij lage grondwaterstanden. Graswadi vraagt regelmatig maaien in de zomer, natuurinclusieve wadi tweejaarlijks onderhoud.

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?