Waterplein

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

Door pleinen aan te leggen die lager liggen dan hun omgeving, kan regenwater tijdens een hevige bui naar het lagergelegen plein stromen en daar tijdelijk opgeslagen worden. Zo wordt regenwateroverlast in huizen en kelders voorkomen.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Neerslag
  • Overstromingsveiligehid

Aandachtspunten

Lagere kosten in geval van multifunctioneel gebruik. Ruimtevraag. Mogelijkheid voor hergebruik opgevangen water.

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?