Groene gevel

Laatst gecontroleerd op:
20 juni 2024
Gepubliceerd op:
19 februari 2024

Een groene gevel zorgt ervoor dat gevels (en daarmee huizen) minder opwarmen bij hitte, en bijdragen aan verkoeling door verdamping van water.

Er zijn een aantal typen gevelbeplanting:

 • Zelfhechtende klimplanten die zichzelf vasthechten aan muren.
 • Klimplanten die een constructie zoals een pergola nodig hebben om omhoog te groeien.
 • Planten in bakken die aan de muur of vanaf een dak of een balkon langs de gevel groeien.

Indicatieve investeringskosten

€378 /m2

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

€25 - €50 /m2 voor stand-alone gevelpanelen.

Aandachtspunten aanleg 

 • Kijk of aanleg en beheer past bij het beleid van je gemeente: normaal gesproken bewatert een gemeente geen plantenbakken, maar probeert al het openbare groen in volle grond te realiseren. 
 • Let op het scheiden van eigendom en verantwoordelijkheid voor irrigatie: zorg ervoor dat aanwezig groen op privéterrein door de bewoners zelf geïrrigeerd wordt, of zorg voor gescheiden watertappunten. Zo kan je als beheerder zelf bij de waterkraan i.p.v. dat je toegang nodig hebt tot privéterrein. 
 • Als slingerplanten te dicht bij bomen worden gepoot, bestaat het risico dat de planten overslaan naar de bomen en deze verstrengelen/verstikken. 
 • Houdt rekening met de zonrichting van de gevel die je wilt beplanten en plant bijvoorbeeld geen zon minnende planten aan de noordzijde van gebouwen. 
 • Het is ook een optie om pergola’s (evt. met trellis) te plaatsen vóór een gevel. Mits van de juiste omvang kunnen deze ook aanvullend schaduw bieden.

Aandachtspunten beheer

 • Afhankelijk van het soort groen 2 à 3 keer per jaar snoeien en bijhouden. Er zijn ook onderhoudsarme groene gevels, zoals bijvoorbeeld mos-beton gevels. 
 • Voor groen dat niet in volle grond staat, is een irrigatiesysteem nodig. Dit moet een keer per jaar gecheckt worden en kan kwetsbaar zijn. 
 • Voor objecten langs gevels is vanaf een bepaalde hoogte een hoogwerker nodig, omdat je een ladder maar tot beperkte hoogte mag inzetten. Dit kost geld, en ook kunnen hoogwerkers schade toebrengen aan de bestrating. 
 • Wortels in voegen is een risico bij klimplanten, maar speelt alleen bij bepaalde soorten zoals hedera; 
 • Onvoldoende irrigatie van beplanting kan leiden tot verdroogde begroeiing aan een pand. Dit verhoogt brandrisico’s. Zorg er dus voor dat dode planten snel worden verwijderd, of maak preventieve lege stroken langs een gevel. 
 • Volledig begroeide gevels zijn een manier voor ongedierte (insecten, muizen) om naar boven te klimmen. Blijf dus bij ramen uit de buurt. 

Klimaatadaptieve maatregel

 • Hitte
 • Natuurinclusiviteit

Bronnen

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?