Groene tuin / tegels eruit

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Bewoners die hun tuin niet betegelen, maar vol zetten met planten en waterdoorlatende verharding, hebben minder last van overtollig regenwater en hitte. Ook zijn groene tuinen een belangrijke stimulans voor stedelijke biodiversiteit en een gezonde bodem.

Indicatieve investeringskosten

Vaste planten €65 /m2. Heesters €45 /m2. Kruidenrijke vegetatie €5-€25 /m2.

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

Vaste planten €5,5 – 7 /m2, Heesters 1,60 €/m2

Aandachtspunten aanleg 

  • Nieuwbouw: Afhankelijk van oppervlakte en soort groen tegen geringe meerkosten aan te leggen t.o.v. betegeling. Via afspraken in verkoopcontracten kunnen bewoners geïnformeerd wonen over het belang van hun groene tuin en over hoe ze die goed kunnen beheren (of dit kan door de aannemer worden verzorgd). Daarboven op is het mogelijk om bewoners te verplichten het percentage groen te behouden van aangekocht nieuwbouw.
  • Bestaande bouw: mogelijkheden voor vergroening via bewonersinitiatieven zoals Steenbreek. Ook zijn hiervoor in veel gemeentes subsidies voor aanwezig. 

Aandachtspunten beheer 

  • Gebieden met (lood)verontreiniging vragen een goede communicatie over hoe je met je grond omgaat, al zit de vervuiling meestal niet in de toplaag. Oplossingen zijn grondsanering, of het opbrengen van een leeflaag (min. 1m dik). 

Klimaatadaptieve maatregel

  • Droogte
  • Hitte
  • Natuurinclusiviteit
  • Neerslag

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?