Grotere duikers

Laatst gecontroleerd op:
20 juni 2023
Gepubliceerd op:
20 juni 2024

Grotere duikers helpen om wateroverlast te voorkomen, simpelweg doordat ze meer water door kunnen laten.

Indicatieve investeringskosten

-

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

-

Aandachtspunten aanleg 

  • Er is niet altijd ruimte voor grotere duikers beschikbaar.
  • Moet goed worden afgesteld op rest van het watersysteem.
  • Duurder bij aanleg.

Aandachtspunten beheer

  • Beheer duiker geeft vaak problemen. Grotere duikers zijn hiervoor handiger, omdat het bijvoorbeeld minder verstoppingen geeft.
  • Leg beheerafspraken goed vast. 
  • Het wordt lastiger om water vast te houden doordat het sneller kan wegstromen; in het geval van oude houten funderingen die onder water moeten blijven staan, is dat nadelig.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Wateroverlast

Bronnen

  • MRA Klimaatbestendige stad
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?