Infiltratiekratten en -putten onder (on)verhard oppervlak

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

Infiltratiekratten en -putten zijn toepasbaar voor individuele woningen, maar ook voor hele stadswijken. Ze worden ondergronds geplaatst en zijn bedoeld om regenwater op te vangen en langzaam te laten infiltreren in het grondwater.

Indicatieve investeringskosten

€120 /m3

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

-

Aandachtspunten aanleg 

 • Hou er bij de aanleg van de kratten rekening mee dat je er weer bij moet kunnen voor onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld via mangaten. 
 • Lage grondwaterstand is noodzakelijk voor een goede werking: max. 20cm boven GHG. 
 • Waterbergend vermogen van de ondergrond stijgt met factor 3,5. 
 • Tip: vanuit natuurlijke mineralen/materialen opbouwen, dit leidt tot minder verontreiniging. Ontwerp het in fracties: grove fractie beneden, en steeds luchtiger verder naar boven. 
 • Betonnen platen op betonnen poten waartussen je kan doorlopen en schoonspuiten kan een alternatief zijn voor een krattensysteem, al vraagt het wel veel aan materiaal.
 • De ervaring met geotextiel infiltratiekratten is dat deze snel dichtslibben. Kratten met natuurlijke mineralen als inhoud werken beter, waarbij je onderin een grove fractie neerlegt die steeds fijner wordt naar boven toe. 
 • Lage grondwaterstand noodzakelijk: max. 20cm boven GHG. Waterbergend vermogen van de ondergrond stijgt met factor 3,5.
 • Bestaande bouw: toepassen bij herinrichting / onderhoud.

Aandachtspunten beheer

 • Alles wat gemaakt is met doeken en weefsels is een risico wanneer je het wilt gaan onderhouden. 
 • Bij werk aan kabels en leidingen in de buurt van infiltratiesystemen treden gemakkelijk beschadigingen op. Deze worden ook niet altijd hersteld, omdat degene die de schade aanbrengt lang niet altijd verstand heeft van het waterbergend systeem. Daardoor loopt er al gauw zand in het systeem wat de waterbergende werking tegengaat. 
 • Let op onderhoud: kans op dichtslibben. 

Klimaatadaptieve maatregel

 • Droogte
 • Neerslag

Bronnen

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?