Piekberging landelijk gebied

Laatst gecontroleerd op:
20 juni 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

Bij een sterk verstedelijkte omgeving is het soms goedkoper om niet te kiezen voor regenwaterberging in de stad, maar daarbuiten. Door goede waterwegen aan te leggen naar het landelijk gebied, kan water snel afgevoerd worden en in een piekberging op landelijk gebied worden opgeslagen. Daar kan het na verloop van tijd afgevoerd worden naar het oppervlaktewater, of langzaam infiltreren in het grondwater.

Indicatieve investeringskosten

-

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

Geen stijging

Aandachtspunten aanleg 

 • Afwentelen mag niet, dit komt voort uit waterschap beleid.
 • Als afwentelen geen overlast veroorzaakt, kan het wellicht.
 • Vraagstuk rondom hoe je het water op tijd in de piekberging krijgt, zodat het geen overlast veroorzaakt in stedelijk gebied?
 • Vraagstuk rondom wat er gebeurt als piekberging buiten een gemeentegrens valt?
 • Waterfonds beschikbaar voor (nieuwbouw) projecten die hier mogelijk gebruik van kunnen maken.
 • Uiterwaarden worden vaak toegepast voor piekberging. Deze worden vaak verpacht waardoor dit makkelijker in te regelen is. 
 • Hou rekening met de route van het water en de noodzaak voor grotere duikers. 
 • Kan gecombineerd worden met opslag voor water voor droge tijden, natuur / recreatie of PV panelen.
 • Hou rekening met robuuste beplanting en hou rekening met de functie.

Aandachtspunten beheer

 • Het beheer van het landelijk gebied ligt over het algemeen niet bij de gemeente, maar bij het waterschap of bij agrariërs. Daar moeten dus goede afspraken mee worden gemaakt. 
 • Piekberging dient geleegd te worden voor volgende piekbuien.
 • Niet alle landbouwgronden zijn geschikt voor piekberging.

Klimaatadaptieve maatregel

 • Droogte
 • Neerslag
 • Overstromingsveiligheid

Bronnen

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?