Retentiedak

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

Een retentiedak, of blauw dak, heeft als primaire functie het bergen van water. Afhankelijk van de hoeveelheid water die geborgen moet kunnen worden, moet de maximale dakbelasting daarop worden aangepast. Opgevangen water kan langzaam worden afgevoerd na een heftige regenbui, bijvoorbeeld door het in de bodem te infiltreren, door verdamping en door afvoer naar riool- en oppervlaktewater.

Indicatieve investeringskosten

€10 /m2 of €93 /m3

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

Hoog voor controle en onderhoud

Aandachtspunten aanleg 

 • Bestaande bouw: niet altijd mogelijk i.v.m. draagvermogen van het dak.
 • Een overstort in het systeem is noodzakelijk.
 • Het systeem heeft een hoog gewicht.
 • Koppeling met gebruik van het regenwater is interessant.
 • Zwarte folie voor afdekking van het dak kan zorgen voor meer hittestress bij droogvallen van het retentiedak.

Aandachtspunten beheer

 • Regulier onderhoud (door experts) is noodzakelijk.
 • Wanneer rententiedak wordt gecombineerd met groen oplossingen, dient er rekening gehouden te worden met extra onderhoud.

Klimaatadaptieve maatregel

 • Droogte
 • Hitte
 • Neerslag

Bronnen

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?