Slim ingerichte wegen: drempels, verdiepte straat, verlaagde berm, overstroming op maaiveld

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Om regenwateroverlast in huizen en kelders te voorkomen, is een slim ingerichte straat van groot belang. Drempels, een verdiepte straat of juist mogelijkheid tot overstroming in bermen en wadi’s zijn hier mogelijke oplossingen voor.

Indicatieve investeringskosten

Indicatieve investeringskosten: €5 /m2

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

Geen stijging of daling

Aandachtspunten aanleg 

  • Aanleg begint bij simpele dingen: leg het trottoir zó aan dat het water netjes wegloopt naar de berm i.p.v. naar het fietspad. Natuurlijk niet in de richting van huizen.
  • Een verdiepte straat of een verlaagde berm met een band eromheen: water kan er dan niet makkelijk inlopen. Een oplossing is het inbouwen van intreedpunten, daar moet je wel uitkijken voor vuilophoping. Dat kan met roosters worden opgelost. Een band van slechts 2cm aanleggen is ook een oplossing: het water stroomt er overheen en het vuil blijft erachter liggen. 
  • Schenk ook aandacht aan het ontwerp van verkeerdrempels, deze kunnen het principe namelijk verstoren. Zorg ervoor dat het water niet wordt tegengehouden tussen drempels.
  • Bestaande bouw: toepassen bij herinrichting.

Aandachtspunten beheer

  • Zout kan in de winter het groen inlopen, maar naar rato verdwijnt dat over een heel groot oppervlakte en brengt het geen significante schade toe aan het groen.
  • Bij overstroming is aandacht nodig voor vegen en verwijderen ongewenste plantensoorten. Kan voor daling in aanleg- en beheerkosten zorgen. 

Klimaatadaptieve maatregel

  • Neerslag
  • Overstromingsveiligheid

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?