Toepassen (meer) oppervlaktewater

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

Bij een nieuwbouwontwikkeling kan er voor gekozen worden om meer stromend water in het gebied aan te leggen. Dit zorgt voor extra verkoeling en meer biodiversiteit in de buurt, en kan daarnaast veel overtollig regenwater opvangen.

Indicatieve investeringskosten

€160 /m3 incl. beschoeiing

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

Geen stijging

Aandachtspunten aanleg 

 • Zorg voor voldoende doorstroming; dit maakt het oppervlaktewater minder kwetsbaar voor waterkwaliteitsproblemen (bijv. algengroei en zuurstofloosheid).
 • Breng indien mogelijk natuurvriendelijke oevers aan om de biodiversiteit te stimuleren en waterkwaliteit te verbeteren.
 • Droge waterberging is vaak effectiever voor piekbuien (bijvoorbeeld een wadi).
 • Bergingscapaciteit wordt bepaald door het waterpeil. 
 • Creatie van oppervlakte water gebeurt meestal in natuur/groen i.p.v. in versteend gebied. 
 • Gaat (vaak) ten koste van uitgeefbaar gebied.
 • Met natuurvriendelijke oevers: maar één kant natuurvriendelijk aanleggen, omdat het anders erg breed en/of moeilijk te onderhouden wordt.
 • Ruimtevraag bij verbreding.

Aandachtspunten beheer

 • Natuurvriendelijke oevers hebben vaak wat meer maatwerk onderhoud nodig.
 • Ondiep oppervlaktewater warmt sneller op, en zorgt voor meer verdamping.
 • Watervoorraad die op peil dient te blijven, is groter in droge periodes.

Klimaatadaptieve maatregel

 • Droogte
 • Hitte
 • Natuurinclusiviteit
 • Neerslag
 • Overstromingsveiligheid

Bronnen

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?