Verhoogd maaiveld toepassen/ophogen bouwvlak

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

In sommige laaggelegen gebieden in Nederland is het zinvol om, wanneer er een nieuwe wijk gebouwd wordt, het bouwvlak integraal op te hogen. Dit neemt veel risico’s bij overstromingen weg. Vitale en kwetsbare infrastructuur zoals elektriciteitskasten en wegen liggen dan bijvoorbeeld hoger, en huizen overstromen minder snel.

Indicatieve investeringskosten

Significante stijging

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

Hoog voor controle en onderhoud

Aandachtspunten aanleg 

  • Consequenties voor bodemleven en flora en fauna; niet integraal ophogen.
  • Let bij ophogen op dat er afwikkeling plaatsvindt op de directe omgeving.
  • Kosten verschillen per bodemsoort / andere omstandigheden bouwvlak. 
  • De bodemsoort is bepalend voor de effectiviteit.
  • Niet geschikt voor veengrond. Voor zand wel mogelijk, maar over het algemeen niet noodzakelijk.
  • Inbreiding integraal aanpakken in het watersysteem.

Aandachtspunten beheer

  • Geen aandachtspunten geïdentificeerd.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Neerslag
  • Overstromingsveiligheid

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?