Vogel-, en vleermuis- en insectenkasten

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Veel vogel- en vleermuissoorten, evenals insecten, worden gehinderd in hun voortplanting door een gebrek aan geschikte nestvoorzieningen. Door deze in te metselen in nieuwbouwwoningen, of door nestkasten en insectenhotels op te hangen in de buurt van voedselvoorzieningen, kunnen deze dieren een stimulans krijgen en wordt biodiversiteit versterkt.

Indicatieve investeringskosten

€5-€70 per kast

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

Geen stijging

Aandachtspunten aanleg 

  • Aan of in muren en bomen aan te brengen. Let op de oriëntatie van de kast: soms is veel zon nodig, soms juist niet. Ook de aanvliegroute en de hoogte waar je de kast ophangt, is van belang. 
  • Plaats kasten voor specifieke soorten in een omgeving waar ook voldoende voedsel, veiligheid en variatie te vinden is om zich thuis te voelen. Leg bijvoorbeeld muren van natuurlijk materiaal aan, realiseer natuurvriendelijke oevers en plant inheemse hagen en planten met verschillende bloeitijden door het seizoen heen. Voor een checklist, zie Richtlijnen per diersoort
  • Wanneer wilde bijenpopulaties bedreigd worden, is het aan te raden om kasten met honingbijen zoveel mogelijk te vermijden. 
  • Om ook particulieren maatregelen te laten nemen, kun je bijvoorbeeld werken met een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen
  • Zorg ook voor de amfibieën: verzorg oversteekpunten voor fauna bij drukke wegen, zoals amfibische kolken of ecopassages.  
  • Neem in isolatieprogramma’s ook voldoende aandacht voor dieren; zo is het mogelijk om voorzieningen te treffen waardoor vleermuizen nog wel uit, maar niet meer in spouwmuren kunnen vliegen voorafgaand aan spouwisolatie (exclusion flaps). 

Aandachtspunten beheer

  • Wanneer mogelijk 1 keer per jaar de kasten controleren en schoonmaken.
  • Doe een Quick scan flora en fauna voor en na het plaatsen van de kasten om het effect te monitoren. 

Klimaatadaptieve maatregel

  • Natuurinclusiviteit

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?