(natuurvriendelijke) Wadi’s

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Wadi's zijn greppels met een waterdoorlatende bodem, vaak beplant met gras. Bij een wadisysteem stroomt het water van daken en wegen niet in de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels in de wadi. Natuurvriendelijke wadi's met veel inheemse vegetatie zorgen daarnaast voor een significante bijdrage aan de biodiversiteit in een wijk, en hoeven daarnaast veel minder vaak gemaaid te worden.

Indicatieve investeringskosten

€100-€145 /m3

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

€0,37 /m2

Aandachtspunten aanleg 

 • De ondergrond van wadi’s bestaat uit een dunne leeflaag (luchtig, humusrijk) met daaronder een buffer met zand, waardoor het water infiltreert. 
 • Als de wadi niet goed is aangelegd, blijft er continue water staan omdat het niet kan worden afgevoerd (door verdichting of te hoge grondwaterstand).  Een oplossing hiervoor is het aanleggen van een drain of een overstortpunt (slokop) die je ook schoon kan spuiten. Drain dient minimaal 200 mm diameter te hebben i.v.m. dichtslibbing.  
 • Talud van de wadi: Hou met beplanting rekening met het feit dat een talud aan bovenkant vaak droog en aan de onderkant vaak nat is. 
 • Neem bewoners goed mee in aanleg.
 • Kansen voor combinatie van groen en water.
 • Let op dat ondergrond geschikt is (gemaakt).
 • Ruimtevraag, vooral bij bestaande bouw; vooral toepasbaar bij lage grondwaterstanden. 

Aandachtspunten beheer

 • Een graswadi vraagt regelmatig maaien in de zomer, natuurinclusieve wadi tweejaarlijks onderhoud. Soms is het zelfs noodzakelijk om de laatste met de hand bij te werken i.v.m. het onderscheid tussen kruiden en onkruiden. Definieer en communiceer duidelijk wat kruid / onkruid is.
 • De grondwaterstand moet soms hoog blijven voor fundering van woningen, wat de werking van de wadi niet ten goede komt. 
 • In wadi’s laat je liever maar 2 à 3 dagen water staan i.v.m. muggen en verdrinkingsgevaar.  
 • De bodem van de wadi moet op de goede manier worden onderhouden: voer het maaisel af om dichtslibben te voorkomen. Op die manier hoeft de toplaag maar eens in de 15 tot 20 jaar bijgewerkt te worden.  
 • Om vervuiling van de bodem van de wadi te kunnen meten, is het zinvol om bij aanleg al inzichtelijk te maken wat de ‘nulsituatie’ van de bodem is via bodemonderzoek.
 • Infiltratiesnelheden en ledigingstijden van wadi’s kunnen getoetst worden door middel van inundatie.
 • Schoon-/doorspuiten van drain eens in 10 jaar voor functionaliteit.
 • Denk na over de rol van bewoners (m.b.t. beheer).
 • Sociaal handboek voor openbare ruimte maken.

Klimaatadaptieve maatregel

 • Droogte
 • Hitte
 • Natuurinclusiviteit
 • Neerslag

Bronnen

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?