Waterdoorlatende verharding

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

Waterdoorlatende verharding zijn alle vormen van poreus materiaal waar water doorheen kan. Voordelen hiervan zijn dat het regenwater in de bodem kan wegzakken, dat het grondwater wordt aangevuld en het riool wordt ontlast.

Indicatieve investeringskosten

€70 /m2 of €250-750 /m3

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten:

0,18 - 0,30 /m2

Aandachtspunten aanleg 

 • Waterdoorlatende verharding, waterpasserende verharding, halfverharding en doorgroeibare verharding zijn verhardingen die regenwater laten infiltreren in de bodem. 
  • Bij waterdoorlatende verharding infiltreert overtollig regenwater door de steen naar het ondergelegen substraat. Een voorbeeld zijn Zeer Open Afval Keramiek (ZOAK) klinkers. 
  • Bij waterpasserende verharding infiltreert overtollig regenwater via de voegen tussen de stenen naar het ondergelegen substraat. Een voorbeeld zijn nokkenstenen, waarbij de klinkers met nokken automatisch met 5cm afstand van elkaar worden gelegd. Of het leggen van klinkers in een kruisverband, of in een molenwiekpatroon met een gat in het midden. 
  • Halfverharding is onsamenhangend materiaal dat is verdicht, zoals schelpen of houtsnippers.
  • Doorgroeibare verharding bestaat uit stenen met openingen waarin vegetatie (vaak gras) kan groeien. 
 • De aanleg van waterdoorlatende en waterpasserende verharding wordt niet aanbevolen, omdat klinkers snel dichtslibben of beschadigen en moeilijk te reinigen zijn. De overige drie soorten verharding werken wel voor langere tijd. Ze kunnen, in combinatie met een waterberging, tot wel 5 a 6 keer zoveel capaciteit aan waterberging realiseren als dat je nodig hebt bij aanleg. 
 • Fundatie dient ook waterdoorlatend te zijn.
 • Hou rekening met hoeveelheid schaduw/zon (door auto’s) bij toepassen van groen, en bepaal of groen hierdoor levensvatbaar is.
 • Goede bodem opbouw  (humus) is noodzakelijk voor beplanting, hou rekening met de draagkracht. 
 • Bestaande bouw: toepassen bij herinrichting / renovaties.

Aandachtspunten beheer

 • Een systeem met halfverharding, zoals een grove fractie stenen of mineralen, werkt goed, maar kan snel vervuild raken als er afval of grond in terecht komt. Daar dient de beheerder dus goed op te letten. 
 • Bij het reiniging van bepaalde systemen zuigt de gemeentelijke veegwagen vaak alles mee, ook de kleine fractie van een systeem met halfverharding. Een oplossing kan zijn om de veegwagen te voorzien van een blik aan de onderkant om daar het afval op te vegen, zodat de steentjes blijven liggen. Een andere reinigingsoplossing is om het granulaat schoon te spuiten, waarbij het vuil boven komt drijven en afgevoerd kan worden; kortom wassen in plaats van schoonzuigen. 
 • Bij het toepassen van grastegels is het nodig om de juiste grassoort te kiezen, evenals te zorgen dat de bodem eronder voldoende voedingswaarde bevat, omdat het gras anders al snel afsterft en de gaten in de grastegels dichtslibben. Voorbeeld: Rain(a)way tegels.
 • Maaien mogelijk noodzakelijk, bijvoorbeeld bij doorgroeibare verharding.

Klimaatadaptieve maatregel

 • Droogte
 • Hitte
 • Neerslag

Bronnen

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?