Waterplein

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

Door pleinen aan te leggen die lager liggen dan hun omgeving, kan regenwater tijdens een hevige bui naar het lagergelegen plein stromen en daar tijdelijk opgeslagen worden. Zo wordt regenwateroverlast in huizen en kelders voorkomen.

Indicatieve investeringskosten

€240 – €600 /m3

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

Geen stijging

Aandachtspunten aanleg 

  • Lagere kosten in geval van multifunctioneel gebruik. Ruimtevraag. Mogelijkheid voor hergebruik opgevangen water.
  • Biedt mogelijkheid om water vast te houden zodat het niet de stad inloopt naar lage gebieden. 
  • Betreft een kostbare investering.
  • Urban water buffer: diepte infiltratie waar je een bel creëert die je in tijden van droogte weer kan gebruiken. 

Aandachtspunten beheer

  • Geen aandachtspunten geïdentificeerd. 

Klimaatadaptieve maatregel

  • Neerslag
  • Overstromingsveiligehid

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?